“Yıkıma, yağmaya, doğa katliamına karşı ‘Artık Yeter!’ sloganımızla onbinlerce İstanbullu olarak 22 Aralık’ta Kadıköy Meydanı’ndaydık. Mahallelerimizin, meydanlarımızın, parklarımızın, bostanlarımızın, kuzey ormanlarının talanına karşı İstanbul’un tüm renkleri bir arada “bu kent bizim, bu kent biziz” diyerek bir kez daha ayağa kalktık. Kentimizi, doğamızı kirli oyunlarıyla talan edenlere karşı dik duruşumuz, İstanbul Kent Mitingi sırasındaki polis saldırısıyla kırılmaya çalışılsa da rant ekonomisinden beslenenlerin gayretleri boşa çıktı. 22 Aralık’ta coşku bütün gün devam etti.

Biz o gün, bu şehirde nasıl bir hayat istediğimizi söyledik, taleplerimizi bir bir sıraladık ve şunu ısrarla vurguladık: Bizler bu kentin özneleriyiz; kamusal alanlarımız, mahallelerimiz, bostanlarımız, kırsal bölgelerimiz ve doğamız üzerinde hak sahipleri olarak bizlere danışılmadan kapalı kapılar ardında kotarılan tüm projeleri gayrimeşru ilan ediyoruz ve yaşam alanlarımız üzerinde hiçbir tahakkümü kabul etmiyoruz!

Bugün iktidar bloğundaki çatlağın açılmasıyla birlikte görüyoruz ki, kentimiz üzerindeki kirli oyunlar devam ediyor. 3. Köprü için yapılan ağaç katliamı sürüyor. 3. Havalimanı projesinin şaibesi ortada. İhaleden acele kamulaştırmaya her açıdan hukuksuzluk barındıran bu proje, hükümetin el koymasıyla hayata geçirilmeye çalışılıyor. Afet yasasının yıkıcı etkileri ortadayken, yeni imar yasası da yolda.
Gün İstanbul’a ve içinde yaşayan bizlere karşı yönelen bu açık saldırıya karşı “Artık Yeter!” çığlığımızı yükseltme günüdür!

Şimdi sıra, şaibeli 3. Havalimanı ihalesini bin bir numarayla alan holdinglerde, inşaat şirketlerinde:
Cengiz İnşaat – Kolin İnşaat – Limak İnşaat – Kalyon İnşaat – Mapa İnşaat!

Her birinizin son on yılda genişleyen gayri insani rant ekonomisinin çarkları olduğunuzu biliyoruz! Yaptığınız, işlediğiniz bütün kent suçlarınızı takipteyiz. Ve zannetmeyin ki, İstanbul’un canına okuyacak bu mega projeleri yapabileceksiniz. İstanbul artık uyandı!

Bizler, Kuzey Ormanları Savunması, Kent Hareketleri, İstanbul’un mahalleleri ve bütün park forumları, peşinizdeyiz. Genel merkezlerinizdeyiz, semirerek sahip olduğunuz yatırımlarınızın, medya kuruluşlarınızın önündeyiz. Kent yağmasına odaklı projelerinizden vazgeçene kadar rahat yok hiçbirinize!

Tüm İstanbul halkına sesleniyoruz: Kent suçlularına karşı gerçekleştireceğimiz eylemlerimizle kendimizi, kentimizi savunalım; İstanbul’a sahip çıkalım! Şimdimiz ve geleceğimiz bizim ellerimizde!