Kuzey Ormanları’nın savunulmasında kritik bir önem taşıyan Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu, 18 Ocak 2014 Cumartesi, İ.Ü. Orman Fakültesi Konferans Salonu’nda toplanıyor. Ertesi gün ise önümüzdeki dönem şube yönetimini belirlemek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde seçimler gerçekleştirilecek.

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 3. Köprüye karşı mücadelenin başlatılmasına öncülük etmiş, uzun yıllar boyunca rant çevrelerine karşı etkili bir kentsel muhalefet yürüten “3. Köprü Yerine Yaşam Platformu” nun sekretaryasında yer almıştı. Daha sonra yönetimi değişen Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi mücadeleden çekilip, etkinliğini yitirirken bugün çok sayıda orman mühendisi Kuzey Ormanları’nın Savunulmasında yer alıyor.

Çağdaş – Demokrat Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri Grubu’nun genel kurul için yaptığı çağrı şöyle;

” DOĞANIN , ORMANLARIN ve HALKIN ORTAK GELECEĞİ İÇİN;
BİLİMSEL, ETİK ve ONURLU BİR MESLEK GELECEĞİNİ BİRLİKTE KURALIM!…

Biz; Çağdaş-Demokrat Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri;

1. Her türlü özelleştirme, piyasalaştırma, ticarileştirme ve metalaştırmaya karşı TMMOB’nin özerkliğini ve temel ilkelerini koşulsuz benimsiyoruz.

2. Ülkemiz; merkezi ve yerel yönetimlere hakim, antidemokratik ve otoriter yönetim anlayışı yerine;
Ülkemizin ve ormanlarımızın ortak geleceği, meslektaşlarımızın hakları ve bir parçası olduğumuz halkın insanca yaşama hakkı için; demokratik ve katılımcı bir yönetim talebini her alanda savunuyoruz.

3. Ülkemizde, şubemiz sınırları içinde ve özellikle İstanbul’da ormanların geleceğini yok etme pahasına ölçeğini belirleyemediğimiz rant hesaplarıyla kararlar alan ve uygulayan merkezi otorite belirleyiciliğine itiraz ediyor,
tüm kararların bilimin ışığında ve halkın doğrudan katılımıyla alınması gerektiğine inanıyoruz.

4. Orman ve ekosistem, ilişki ve kavramının içinin boşaltılması, 2/B – 2/A ve Tabiat parkları başta olmak üzere orman tahribine yol açan her türlü sözde hukuki / tüzel düzenlemelerin yapılması ve bunların uygulanması, karşısında; ormancılığımızın tarihsel birikiminin ve bilimsel doğrularımızın takipçisi olacağız.

5. 8000 yıllık tarihsel ve kültürel miras olan İstanbul’la birlikte İstanbul’un doğal mirası olan Kuzey Ormanları’nda 3.köprü, 3.Havaalanı, Kuzeye Yeni İstanbul, Kanal İstanbul gibi bilim dışı projelerle, sonuçları yok oluşa varacak aşırı bir tahribat hızla yaşanmaktadır.

Piyasacı ve çıkarcı yasal düzenlemeler yoluyla tüm toplumsal ortak değerler yok edilerek; orman varlığı başta olmak üzere kamusal varlıklarımızın, belli başlı çıkar gruplarının veya kişilerin çıkarına kullanılmasının önünü açılmıştır.

Çıkarcılığın ve piyasacılığın yasalar yoluyla topluma dayatılması toplumun her kesiminde etik değerleri yok etmekte bu etki meslektaşlarımız içinde de artarak yaşanmaktadır.

Bu sorunlara karşı mücadelemizi, başta birliğimiz TMMOB olmak üzere tüm duyarlı toplumsal örgütlerle birlikte yürüteceğiz.

6. Başta işsiz meslektaşlarımız olmak üzere kamuda, özel sektörde yada serbest meslek mensubu olarak çalışan Orman ve Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi tüm meslektaşlarımızın mesleki, sosyal ve hukuksal sorunlarında yanlarında olacağız. Emekli meslektaşlarımızın sosyal haklarının takipçisi olup tarihsel birikimlerini önemseyerek faaliyetlerimize yön vereceğiz. Katılımcı toplantılarla meslek ve meslektaş sorunları için birlikte geliştireceğimiz çözüm önerilerini sürekli gündemde tutacağız.

Hayatı paylaştığımız; Dünya, ülke, meslek ve meslektaş sorunlarına ilişkin; saptama, çözüm ve mücadele önerileriyle katılımınız, bizi zenginleştirecek.

Tespitlerimizi, kaygılarımızı ve hedeflerimizi paylaştıkça;
varlığınız gücümüze güç katacak ve birliğimiz gücümüz olacak.

Elbette, birlikte; söyleyecek daha çok sözümüz ve yapacak daha çok işimiz var.

Sizleri yanımızda görmek ve birlikte mücadele etmek istiyoruz.

Desteklerinizi bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.”

Haber: Kuzey Ormanları Savunması