Kuzey Ormanları Savunması’nın çağrısıyla biraraya gelen çok sayıda meslek, çevre ve demokratik kitle örgütü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile askıya çıkarılan Polonezköy İmar Planı’na itirazda bulunmak için son gün olan 24 Ocak Cuma günü saat 12.30’da, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde ortak bir basın açıklaması yapmaya karar verdi.

Kuzey Ormanları’nın eşsiz parçalarından biri olan Polonezköy’ün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmaya çalışılması üzerine konuya duyarlı çok sayıda kurum, 22 Ocak 2014 Çarşamba günü Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde biraraya geldi.

Polonezköy Kültürünü Yaşatma Derneği, Mimarlar Odası, ÇEKÜL, Kuzey Ormanları Savunması, Çevre Mühendisleri Odası, TEMA, Şehir Plancıları Odası ve Politeknik temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Polonezköy Köy Yerleşik Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Polonezköy’ün planlama süreçleri ve güncel durum üzerine değerlendirme ve bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

Son itiraz günü 24 Ocak olan İmar Planı’nın incelendiği toplantıda, Polonezköy Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Deniss Novviçki, köy çevresinde sürmekte olan kuzey otoyolu gibi çalışmaların köye ve köy yaşamına etkilerini aktardı. Polonezköy halkının çoğunluğunun askıya çıkarılan imar planını onaylamadığını ifade eden Novviçki; köyde toplanan çok sayıda itiraz dilekçelesinin çevre ve şehircilik müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

Verimli geçen toplantı sonunda katılımcı kurumlar tarafından Polonezköy Çalışma Grubu oluşturulmasına ve Kuzey Ormanları Savunması’nın sekretaryayı üstlenmesine karar verildi. Toplantı sonunda ayrıca;

– İmar planına itirazda bulunmak için son gün olan 24 Ocak Cuma günü saat 12.30’da, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde ortak bir basın açıklaması yapılmasına ve ardından itiraz dilekçelerinin müdürlüğe teslim edilmesine,

– 29 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaları belirlemek ve planlamak için Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde toplanılmasına,

– Polonezköy’de köy sakinleriyle sohbet etmek ve birlikte yapılabilecek panel, forum, gezi vb etkinlikleri planlamak için köyün ziyaret edilmesine karar verildi.