Kuzey Ormanları Savunması’nın çağrısıyla biraraya gelen çok sayıda meslek, çevre ve demokratik kitle örgütü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile askıya çıkarılan ve Polonezköy’ü yapılaşmaya açarak sahip olduğu eşsiz doğal ve kültürel dokusunu tahrip edecek olan Polonezköy İmar Planı’na karşı ortak bir basın açıklaması yaptı.

24 Ocak Cuma günü saat 12.30’da Balmumcu’da bulunan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde biraraya gelen Polonezköy Kültürünü Yaşatma Derneği, TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu, Mimarlar Odası, ÇEKÜL, Kuzey Ormanları Savunması, Çevre Mühendisleri Odası, TEMA, Şehir Plancıları Odası , Politeknik, Peyzaj Mimarları Odası ve Şişli-Gülbağ Forumu temsilcileri; üzerinde; “Polonezköy İmar Planına İtiraz Ediyoruz”, “Diren Polonezköy, Diren Kuzey Ormanları” ve
“Polonezköyümüze Dokunma” yazan pankartlar açtılar. Basının yoğun ilgi gösterdiği eylemde açıklamayı grup adına Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Akgün okudu.

Basın açıklamasının okunmasının ardından kurumlar hazırlamış oldukları itiraz dilekçelerini vermek üzere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne girdi. Ortak yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle;

Basına ve Kamuoyuna

“Polonezköy’ü Yapılaşmaya Açan İmar Planlarına İtiraz Ediyoruz”

Bugün burada, hemen her gün bir yenisini duyduğumuz, imar ve rant elde etme aşkıyla yaşam alanlarımızı tektipleştiren, betonlaştıran, değersizleştiren ve giderek nefes almamamızı dahi zorlaştıran bir karara daha itirazımızı sunuyoruz.

Kamuoyunda da gündeme geldiği üzere; İstanbul, Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile askıya çıkarıldı.

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 1995 ve 1996 yılındaki kararlarıyla “doğal sit alanı” statüsüne alınmış olan Polonezköy Tabiat Parkı, zengin doğal dokusu, peyzaj değerleri, tarihsel ve kültürel kimliği, özgün kırsal yerleşme karakteri bakımından evrensel bir değer ve ortak mirasımızdır. İstanbul’un doğal bitki türlerinin hemen tamamını bünyesinde barındıran, orman alanları ile çevrili ve bugüne kadar İstanbul’un metropoliten gelişme baskısından kendisini korumayı başarabilmiş bu bölge için hazırlanan imar planları, “koruma amaçlı” olmaktan uzak ve kısaca bahsettiğimiz yörenin tüm özgün değerlerini tahrip edecek bir sürecin fitilini ateşleyici niteliktedir. Temel itibariyle Polonezköy’ün özgün doğal ve kültürel yaşamına, kırsal yerleşim özelliklerine uygun olmayacak şekilde bölgeyi turizm ve konut amaçlı yapılaşmaya açan, ilave imar artışları sağlayan bu imar planları, geri dönülemeyecek tahribatlar oluşmadan derhal durdurulmalı, bu eşsiz yerleşim, Polonezköylülerin gündelik yaşam ihtiyaçlarını da karşılayabilecek nitelikte korunmalıdır.

Bizler açıkça görüyoruz ki, bu planlar da İstanbul’un kuzeyinde kalan son orman alanlarına, tarım alanlarına, su havzalarına, kırsal karakterli yerleşimlerine gözünü diken projelerin bir parçasıdır. 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, Yeni Şehir gibi kente ve halka hiçbir yararı olmayan emlak odaklı, bu çılgın ve vahşi projelerle; sadece insanın değil ormanların, ağaçların, hayvanların, börtü böceğin yaşam hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Tüm bu projeler ile birlikte öncelikle yerel halk, orada yüzyıllardan beri yaşayan diğer canlılar ile birlikte yerinden edilmekte, ortak kamusal alanlarımız İstanbullulara kapatılmaktadır. Çok küçük bir kesimin para kazanması için İstanbul, geçmişi ve geleceği ile kaybetmektedir.

Bizler, öncelikle Polonezköy İmar Planlarına yönelik bilimsel ve teknik gerekçelerini ortaya koyarak sunduğumuz itirazlarımızın telafisi mümkün olmayan bir yapılaşma süreci gerçekleşmeden dikkate alınmasını talep ediyor, bununla birlikte ormanlarımızı, evlerimizi, meydanlarımızı, derelerimizi, parklarımızı, meydanlarımızı, kültürel değerlerimizi, tüm doğal ve kamusal varlıklarımızı; kısacası hayatımızı pazarlamaya çalışanlara karşı mücadelemizi büyüteceğimizi tekrar belirtiyoruz.

Saygılarımızla,

Kuzey Ormanları Savunması
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi
ÇEKÜL, Çevre ve Kültür Değerlerini koruma ve Tanıtma Vakfı
Kuzey Ormanları Savunması
TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Politeknik
Şişli-Gülbağ Forumu