İstanbul’da Yaşam, Ulaşım Koşulları ve 3. Köprü” Anketi ve çıktıları paylaşımı : 11 Mart Salı 2014. 10.30
Yer : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

17-23 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul genelinde 34 İlçe ve 180 Mahalleden 3019 kişi ile gerçekleştirilen “İstanbul’da Yaşam, Ulaşım Koşulları ve 3. Köprü” isimli anket çalışması tamamlandı. Kuzey Ormanları Savunması adına yapılan bu anket çalışması sürecinde, sosyolog Güven Dağıstan ile Doç. Dr. Haluk Levent’in imzasıyla gerçekleştirilen saha çalışmasının örneklemi KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından çekilmiş ve çalışmanın saha süpervizörlüğünü ise İKON Araştırma Danışmanlık üstlendi.

Anketin sonuçları İstanbulluların üçüncü köprünün trafiğe ve kente olası etkileri konusunda yeterince ve doğru bilgiye sahip olmadıklarını, tahminlerin çok üstünde bir algıya sahip olduklarını ortaya koydu.

Araştırma, İstanbulluların üçüncü köprünün kent trafiğine etkisini olacaktan üç kat fazla şekilde algıladıklarını, iki yaka arasında her gün yolculuk yapanların 3. Köprü yapımının durmasını en çok isteyenler olmasına karşın köprünün devam etmesini en çok isteyenlerin iki yaka arasında hiç yolculuk yapmayanlar olduğunu, kentliler arasında eğitim düzeyi ve kent ulaşımı konusunda bilgilenme arttıkça 3. köprüye karşı çıkanların oranının arttığını, projelere başlanmadan önce yerel yönetim ve katılım mekanizmalarına başvurulmasının önemli oranda öne çıktığı ve buna benzer onlarca farklı konuda son derece kritik öneme sahip sonuçlara ulaşıldı.

Kentte yaşayanların yaklaşık %70’inin ilk temel sorun olarak gördüğü, ulaşıma ve yapımına başlanan 3. Köprü Projesi’ne dair en güncel bilimsel analiz ve sonuçlara yer veren bu çarpıcı araştırmanın genel tanıtımı ve çıktılarının paylaşımı 11 Mart 2014 Salı günü saat 10.30’da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde basın mensupları ve kamuoyu ile herkesin katılımına açık bir şekilde paylaşılacak.