İstanbul’un kuzey ormanları ve su havzalarını yok edecek büyük bir cinayet projesi olan şaibeli 3. Havalimanı Projesi ile ilgili ÇED Olumlu Kararının yürütmesi, bu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, üç İstanbullu yurttaş adına Avukat Alptekin Ocak tarafından açılan dava sonucunda, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştur. Karar, bilim insanlarının ve doğa savunucularının uzun zamandır vurguladığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük meblağlı ve karanlık projesi olan 3. Havalimanı projesinin şu ana kadarki merhalelerinin hukuka aykırı biçimde yürütüldüğünü ve uygulamanın sürmesi halinde İstanbul Ormanlarına telafisi mümkün olmayan zararlar verileceğini bir kez daha açıkça teyit etmiştir.

 

Yetkilileri uyarıyoruz: Mahkeme kararları işinize geldiğinde uyacağınız, işinize geldiğinizde ayaklar altına alacağınız keyfi metinler değildir. Ya mahkemeleri kapatın, ya da kararlara uyun! Vali Hüseyin Avni Mutlu’yu kararı uygulamaya çağırıyor; kendisini ve kurumunu halkın nezdinde “suçlu” konumuna düşürmemek için, bağlayıcı mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu hatırlatıyoruz!
Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ve ÇED Yönetmeliği’nin 6. Maddesi açıktır: 3. Havalimanı Projesi, ÇED Olumlu Kararı olmadan yapılamaz; 4. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte, 3. Havalimanı için hukuken geçerli ÇED Olumlu Kararı ortadan kalkmıştır.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bakanlığın İstanbul temsilcisi olan İstanbul Valiliği, 3. Havaalanı Projesi faaliyetlerini derhal durdurmakla yükümlüdür. Mahkeme kararını tanımayacakları yolunda ifadeler beyan eden Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı suç işlemektedir. Karar derhal uygulanmalı; 3. Havalimanı ve bölgede yapımı süren-planlanan 3. Köprü gibi mega projelerin Kuzey Ormanları, İstanbul ve Marmara üzerinde yaratacağı tüm ekolojik, sosyolojik ve kentsel etkiler, şaibeli ÇED süreçleri yerine, şirketlerden ve hükümetten bağımsız bilimsel ve demokratik nitelikli bir süreçte incelemeye açılmalıdır.
Tüm meslek örgütlerine, doğa ve hukuk savunucularına, bilim insanlarına ve İstanbul halkına çağrımızdır! İstanbul’un kuzey ormanları, bu şehirde yaşayan herkesin, gelecek kuşakların ve tüm canlıların ortak değeri; kamusal ve doğal varlığıdır. Bölgeyle ilgili olarak alınacak kararlar hukuk dışı, bilim dışı, doğa düşmanı kent yağmacılarının keyfi kararlarına ve insafına tek edilemez. Kuzey Ormanları Savunması olarak, 3. Havalimanı Projesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının alındığı yasal sürecin birinci dereceden takipçisi olacağımızı ilan ediyor;  bilimden, doğadan, İstanbul’dan yana herkesi, hükümetin yürütmeyi durdurma kararına uymasını ve İstanbul’un kuzeyini talan edecek tüm bilim ve hukuk dışı, şaibeli mega projelerin bütünüyle durdurulmasını sağlayacak ortak mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz.

 

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI