(28 Şubat 2014)

Amed’de 23 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen Yeşil Amed Forumu sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede Hevsel Bahçeleri’nin Amed’in kimliği olduğu belirtilerek, Hevsel Bahçeleri’ne dönük doğa katliamına karşı mücadele vurgusu yer aldı.

Diyarbakır’ın doğasına ve kimliğine uygun politikalar geliştirmek için gerçekleştirilen forumun, her yıl yapılması kararı alındı.

Forumda; Ekolojik Köyler Projesi, Ekolojik Sağlık, Kozmetik ve Temizlik Merkezi, Garnizon Yaşam Raporu, Mezopotamya’nın Gülleri Projesi, Çöpten Elektrik Üretimi, Güneş Enerjisi Yaygınlaştırma Projeleri, Tohum Bankası Projesi ve Zeytin Üretim Projesi ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Sosyal konutların bir an önce yapılması, Dicle Nehri havzasının korunması, Dicle Nehri’nin temizlenmesi, kent içindeki tren yolunun kent dışına taşınması, Dicle Nehri üzerinde yapılması planlanan HES’lerin engellenmesi önerileri yapıldı.

Forum özel bir gündem ile Hevsel Bahçeleri ve Kent Ormanı’nın imara açılmasını gündemine aldı. Diyarbakır Stadyumu’nun yerine AVM yapılmak istenmesinin de forumda tartışıldığı belirtilen bildirgede, “Yeşil Amed

Forumu’nun bütün bileşenleri Hevsel Bahçeleri’nin ve Kent Ormanı’nın konut rezerv alanı ilan edilmesine karşı birlikte mücadele edeceklerdir” denildi.

Hevsel Bahçeleri’nde gerçekleştirilen ağaç kıyımı ve arkasından meydana gelen şaibeli yangın kınanırken, “Hevsel Bahçeleri’nin kentin kimliği vurgusundan hareketle formumuz, Hevsel’in doğal yapısını korumayı ve Hevsel’e yönelik gerçekleşebilecek her türlü saldırıyı, kente yapılmış bir saldırı sayacağını beyan eder” denildi.

Kent stadyumunun yıkılarak yerine AVM yapılmak istenmesini değerlendiren Forum, bunu sosyal yaşamı boğmaya dönük bir girişim olarak değerlendirdi.

Bildirgede konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Halkın istediği zaman ulaşabildiği ve spor faaliyeti gerçekleştirebildiği Amed’deki stadyumun yıkılıp, yerine AVM yapılmak istenmesine karşı forum bileşenleri olarak asla izin vermeyeceğimizi buradan bir kez daha ifade ederiz.”

AMED İÇİN ‘YEŞİL’ PROJELER

Toplantı kapsamında yerel yönetimlere iletilen öneri, fikir ve projeler ise şöyle sıralandı:

“Sosyal konutlar bir an önce yapılmalıdır. Karbon azaltımı için etkili politikalar izlenmelidir. Havayı ve suyu kirletiyoruz. Doğal ürünlerle temizlik yapılmalı. Kimyasal temizlik maddelerinin kullanmamalıyız. Sur içinde başlayan kentsel dönüşüm projesi bir an önce durdurulmalı, yerine yerinden yönetim esas alınmalıdır. Bisiklet

yolları oluşturulmalıdır. Her çocuğun bir ağacı olmalı ve onlar büyütmelidir. Doğal peyzaj sınırları korunmalıdır. Dicle Nehri havzası koruma sınırları belirlenmelidir. Fiskaya’dan Dicle Üniversitesine teleferik yapılabilir. Tarım ve hayvancılık alanında kooperatifler kurulmalıdır. Meyve ağaçları üretimi yoksullukla mücadelede kullanılmalıdır. Yöresel endemik türler üretilmelidir.

Dicle nehri mutlak suretle temizlenmelidir. Kimyasal gübreleme bırakılmalı, doğal gübreleme tercih edilmelidir. Şehir içindeki tren yolu, şehrin dışına çıkarılmalıdır. Akıllı durak sistemi hayata geçirilmelidir. Meşe ağacının ekimi yaygınlaştırılmalıdır. Dicle nehrinde yapılması planlanan HES’ler engellenmelidir. Kaya Gazı için yapılan çalışmalar bir an önce durdurulmalıdır. Doğru kaynak kullanımı konusunda bilinçlendirme yapılmalıdır. Su kaynakları bilinçsiz tüketiliyor. Doğru imar politikalarının oluşturulacağı bir merkez oluşturulmalıdır. Yeni doğal alanları yaratmanın yanında, var olan doğal yapıyı mutlaka korumalıyız. Hayvancılığın geliştirilmesi için bir gen merkezi oluşturulmalıdır. Geri dönüşümlü poşet kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Mahalle ve köylerde doğa sporları teşvik edilmelidir. Ağaç dikme kampanyaları yapılmalıdır. Kullanılan evsel yağların geri dönüşümü sağlanmalıdır. Tarım arazileri kesinlikle imara açılmamalıdır. Yenilenebilir enerji kullanan binaların yaygınlaştırılması çeşitli kampanyalarla teşvik edilmelidir. Köylerde bu buluşmaya benzer buluşmalar yapılmalı ve bilgi deneyim paylaşımı yapılmalıdır. Nesli tükenen hayvanları korumak için neler yapabileceğimizi konuşmalıyız. Site içi çim sulamanın içme suyuyla yapılması yerine sitelerin kendi atık sularını arıtarak kullanması ve geri dönüşümde ayrıştırma için kampanya yapılabilir. Kentin temizliği için herkesin kendi mahallesini temiz tutmaya yönelik kampanyalarla genel temizlik daha hızlı sağlanabilir. Alternatif temizlik kampanyaları mutlaka gündeme alınmalı.”(ANF)