(KOS/Medya – 27 Mart 2014)

ODTÜ Geliştirme Vakfı ve üniversite, 1958 yılından beri sürdürülen ağaçlandırma projeleri ile İç Anadolu bozkırında neredeyse yoktan var edilen, Türkiye’nin ve dünyanın kent bölgesinde insan eliyle yaratılmış en geniş orman ekosistemlerinden biri olan “ODTÜ ORMANI”na yeni ağaçlar kazandırmak için bir kampanya başlattı.

Kampanya ile Orta Anadolu’da yok olmaya yüz tutmuş flora ve fauna türleri için doğal bir çevre yaratan, bu doğal çevrede kurt, tilki, keklik, tavşan, yılan, kaplumbağa vb gibi bir türlerin yanı sıra, 140’tan fazla kuş türü ve göl / göletlerde yaşayan çeşitli balık türleri ile çok sayıdaki memeli ve sürüngene yaşam koşulları sunan “ODTÜ ORMANI”nın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kampanya kapsamında ayrıca ODTÜ 1 ve ODTÜ 3 ormanları içerisinde yer alan (Ahlatlıbel ve Eymir gölü çevresi) bozuk orman alanları ağaçlandırılıp, rehabilite edilecek.

Vakfın sitesinde yer alan “Bir Ağaç Sizden Bir Orman Bizden” başlıklı kampanyanın hedefleri de şöyle sıralanmış;

256 Hektar (2560 Dekar) bozuk orman alanını rehabilite ederek verimli hale getirmek,
100 Hektar (1000 Dekar) ormansız (OT ve OT-E) alanını ağaçlandırarak orman varlığını artırmak,
Orman ekolojisinin gelişimi ve korunmasına katkıda bulunmak,
Erozyonu önleyerek toprak korumasını sağlamak,
Hava kirliliğini önlemeye katkıda bulunmak,
Gürültü kirliğini önlemeye katkıda bulunmak,
Eymir Gölü çevresinin estetik görünümüne katkı yapmak,
Estetik amaçlı yol korumasını sağlamak
Doğa yürüyüş alanlarını artırmak ve geliştirmek

ODTÜ, başta tüm Ankaralılar olmak üzere tüm doğa dostu insanları dayanışmaya çağırıyor. Kampanyaya destek linki;
www.biragacsizdenbirormanbizden.org.tr