TMMOB adına İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından “Yaşanabilir Bir İstanbul” temasıyla 22-23-24 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen 3. İstanbul Kent Sempozyumu sonuç bildirgesi yayımlandı.

TMMOB 3. İSTANBUL KENT SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 22-23-24 Kasım 2013 tarihinde 3.sü düzenlenen İstanbul Kent Sempozyumu’nun sonuç bildirgesi yayımlanmıştır. Bu yıl ilk kez, DİSK İstanbul Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu ve İstanbul Tabip Odasının da desteğiyle gerçekleşen, üç günde 1000’in üzerinde katılımcının izlediği sempozyumda; yaşadığımız tüm bu yıkıcı kentleşme süreçlerinden etkilenen ilgili kesimler, bilim insanları, meslek örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, forumlar, yerel inisiyatif ve mahalle örgütlenmeleri ile birlikte toplumcu, eşitlikçi, demokratik, doğadan ve bilimden yana bir İstanbul’a dair değerlendirmeler yapılarak, geleceğe dair politika ve araçlar üzerinde durulmuştur.

Umuyoruz ki doğayı, kentlerimizi, yaşam alanlarımızı ve demokrasiyi savunmak için insanlarımızın canını yitirdiği, gözlerini kaybettiği, yaralandığı, tutuklandığı bir dönemde gerçekleştirilen bu etkinlik, Gezi ile hatırladığımız özlemleri ve büyüttüğümüz umutları gerçek kılma, birlikte geleceği kurma yönündeki adımlara bir yenisini daha ekler.

Saygılarımızla,

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

YAŞANABİLİR BİR İSTANBUL MÜMKÜN ve HAKKIMIZDIR!

İstanbul, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Neoliberal piyasacı düzenin ayakta kalabilmek uğruna doğaya, kamusal alanlarımıza, evlerimize, bedenimize… Sonuç bildirgesinin devamı için; http://www.spoist.org/dokuman/Raporlarimiz/TMMOB_IKS_sonucbildirgesi.pdf

img_kent_sempozyumu_poster_web