(KOS/Medya – 2 Nisan 2014)

Kuzey Ormanları’nı Maslak sınırından tahrip eden en büyük proje olan Maslak 1453’ün yürütmesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Danıştay Altıncı Daire`nin aldığı 26.03.2014 ve 2012/4412 sayılı kararla durduruldu.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Daha önce TOKİ tarafından hazırlanarak son derece ayrıcalıklı imar hakları getirilerek kamu yararı ve şehircilik ilkelerine aykırı bir biçimde bölge yapılaşmaya açılmıştı. Odamız tarafından dava konusu edilen bu planlara yönelik, yargılama sürecinde haklılığımızı bilimsel bir şekilde ortaya koyan bilirkişi raporları ve görüşleri mahkemeye sunulmuş iken planlarda yapılan çok küçük değişiklikler ile bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 16.09.2011 tarihli Olur`u kapsamında söz konusu planlar tekrar yürürlüğe sokuldu.

Planlara yönelik denetleme ve yargılama sürecini adeta atlatabilmek amacıyla yapılan bu uygulamaya karşı yine Odamız tarafından dava açılarak; bilimden, kamu yararından ve doğadan yana mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmekteydi. Tarafımıza 02.04.2014 tarihinde tebliğ edilen Danıştay Altıncı Dair’nin aldığı kararla Maslak 1453 projesine ait dava konusu planların yürütmesi durdurulmuş bulunmaktadır.” denildi.

Açıkamada ayrıca açık bir kent suçu olan proje kapsamında yürütülen inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulması, inşaat ruhsatının ise iptal edilmesi gerektiği belirtildi.