(Selçuk Koçum/Baraka istanbul ODTÜ Mezunlar Derneği Yayını – Mart 2014)

Türkiye, küresel ısınmanın etkisi ile gittikçe kuraklaşıyor. Bir  yanda da “Gelişmiş ülkeler seviyesine erişebilme” adına işaret edilen hedeflere odaklanıp, sürekli bir yapılaşma ile geleceğini ipotek altına alıyor ve doğal varlıklarını yitiriyor.

dsc_4769

Yaşanılan tehditleri  ön gören ve politik hırslarla gittikçe hızlanan tahribatları durudurmayı, İstanbul’ un yaşanabilir bir kent olarak kalması için mücadele etmeyi  hedefleyen bir grup insan Kuzey Ormanları Savunması ( KOS ) adı altında geçtiğimiz yaz aylarında biraraya geldi. KOS’ un hedefi yaşanan kente, tarih mirası olan İstanbul’ a ve kuzey Marmara’ da yer alan ormanlara,  sulak alanlara yapılan  tahribatları durdurabilmek. Pek çoğu daha öncesinde bu tür bir örgütlenme içinde yer almamış insanlardan oluşan grup, kamuoyunu, bilgilendirmek, yetkilileri görevlerini yapmaya çağırmak, sürdürülebilir bir yaşamı, dolayısıyla İstanbul’ u tehdit eden projeleri durudurmak  için  mücadele veriyor. Aynı zamanda benzer platformlardaki diğer “Hareketlerle” de uyumlu bir çalışma, örgütlenme içinde yer alıyor. Örnek olarak “Kentsel Dönüşüm” adı altında yapılan fiziksel, sosyolojik ve demografik tahribat için mücadele eden grup, oluşum ve derneklere katkı veriyor. Gün geçtikçe de dünyanın eşsiz coğrafyası Türkiye’ nin, bitki örtüsü ve faunasına zarar veren projeleri önlemeye çalışan yerel grupların biraraya geldiği bir çatı halini alıyor.

fotoğraf (11)

KOS’ u oluşturan gönüllüleri biraraya getiren, özellikle İstanbul ve Marmara’ nın kuzey bölgelerindeki sürdürülebilir yaşamı ve doğal hayatı tehdit eden projelere bakıldığında 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve Yeni İstanbul Projeleri ön plana çıkıyor. Yakın zamanda artan politik kaos,  yeni projelerin,kamuoyunda yeterince tartışılmadan uygulamaya konmasını hızlandırırken bu projeler, şimdiden,sürdürülebilir bir kent yaşamında ve ayakta kalmaya çalışan Kuzey Marmara Köyleri’ nde derin, kalıcı, geri dönülemez  tahribatların oluşmasına neden olmaya başladı.

kum_yediuyuru

Bu projelerin ülke gelişmişliği ile eşleşlendirilmesi, halkın yanlış bilgilendirilmesine ve yanlış yönlendirilmesine neden olmaktadır. Yanlış ya da yanıltıcı bilgilendirilmelere birkaç örnek verebiliriz. 3. Köprü İstanbul Trafiği’ ne bir çözüm olarak sunuldu. Oysa 2. Köprü yapıldıktan sonra boğazdan geçen taşıt sayısı % 1180 artarken, yolcu sayısındaki artış % 170, İki köprüden geçen otomobillerin taşıdığı ortlama kişi sayısı 1,2 olarak gerçekleşti. 3. Köprü yapımının önemli öngörülerinden olan ve trafik sıkışıklığını azaltacağına inanılan ‘ Transit Trafik ‘ sanıldığının aksine İstanbul’ un toplam trafiğindeki payının %3’ üne denk gelmektedir. Köprülerle birlikte inşa edilen otoyolların bir yan etkisi de İstanbul’ un çekim gücünün artmasına sebep olmasıdır.  Buna bir örnek Sultanbeyli’ nin 1985-1990 yılları arasındaki nüfus artışıdır, bu artış % 2100’ dür.

riva3-800x451

Bugüne kadar 3. Köprü inşaatı için 1.5 milyon ağaç kesildi. Saedece 3. Köprü inşaatı için bugüne kadar kesilen ağaçların hayatımıza etkisi  başka alanlarda  dikilen yeni ağaçlarla telafi edilemez, özellikle geniş gövdeli yaşlı ağaçların karbondioksit yutak kapasitesi genç ağaçlara göre daha yüksektir. Kesilen 1,5 milyon ağacın karbondioksit kapasitesi 51 bin ton olarak tahmin edilmektedir. Ortalama bir aile arabası ile 53000 ( elliüçbin km ) yol aldığınızda açığa çıkan karbondioksit miktarı tahmini olarak 10 tondur.

fotoğraf (1)

Diğer bir gelişmişlik göstergesi olarak sunulan 3. Havalimanı 7500 hektarlık bir alana yayılmaktadır.Dünyanın en büyük havalimanı Atlanta Havaalanı 1900 hektarlık bir alanda yer almaktadır. Bu ölçekteki farkın gerçek sebeplerini anlayabilmek mümkün değildir.  Marmara’ nın kuzeyindeki ormanlık alanlara inşa edilmesi söz konusu olan havaalanı bu bölgedeki köy hayatını da etkilemeye başladı. ‘Acele Kamulaştırma Kararı ‘ ile bir yandan istimlak çalışmaları başlarken, bir yandan su havzaları üzerindeki inşaat devam etmektedir. Su havzaları yapılaşmakta, göller doldurulmaktadır.

3. Havaalanı hafriyatının kaynağı olarak düşünülen Kanal İstanbul ise kamuoyunda, özellikle bilim adamları tarafından tartışılmadan hayata geçirilmeye çalışılan bir projedir. Denizlerimize etkisinin ne olacağının tahmin edilemediği gibi, Marmara Bölgesi’ nde meydana getirebileceği iklimsel değişiklikler de bilinmemektedir. Ayrıca deprem bölgesindeki bir alanın bu halde fiziksel olarak bölünmesi ne tür sonuçlar doğurur tam bilinmemektedir.

unnamed-4

Bu projelerin gelişmişlik söylemi çerçevesindeki bütünleyicisi ise projeleri birbirine bağlayan Yeni İstanbul projesidir. Kongre merkezleri, sağlık merkezleri bununla birlikte artan yapılaşma binlerce yıllık tarih, kültür, doğa şehri İstanbul’ u, yapay bir şehir olan Dubai’ ye çevirecektir.

Kısacası kuzeyde kalan sayılı orman alanları, su havzaları, bitkisi, böceği ve hayvanı ile son doğal yaşam alanları gelişmişlik bahanesi ile kurban edilecektir. Bu arada hergeçen gün çekim gücü artan İstanbul, 23 milyon olacağı tahmin edilen nüfusu, tüm Marmara Bölgesi’ nin azalan su varlıkları ilesürdürülebilir bir hayatın mümkün olmayacağı, yapay bir şehre evrilecektir.

Ana hatları ile belirttiğimiz Kuzey Marmara’daki sürdürülebilir yaşamı tehdit altına alan bu projeleri durdurmak için KOS’ un organize ettiği, yer aldığı, destek olduğu ya da bileşeni olduğu çalışma grupları, etkinlik, eylem olarak adlandırılabilecek faaliyetleri aşağıda sıralayabiliriz.

kuzey-ormanlari1

Garipçe – Bisiklet Organizasyonu – “Buralar Hep Dutluktu.”

Beşiktaş – Kadıköy – “3. Köprü inşaatı nedeniyle ölen ağaçlar için helva dağıtımı”

Çağlayan Adliyesi – “Suç duyurusu, basın açıklaması”

İstanbul forumlarında megaproje sunumları

Sarıyer –  “Bisiklet eylemi”

Riva – Atelye, panel, saha gezisi, çadır konaklamalı 2 gün.

kuzey ormanları2

İstiklal Caddesi – “Basın açıklaması”

3. Köprü güzergahı – “İki arkadaşımız 80 km yürüdü.”

Çekmeköy – “Kesim alanı buluşma, basın açıklaması”

fotoğraf (1)

İkna olmadık açıklaması – “Ulaştırma bakanının, çevrecileri ikna ettik açıklması ile ilgili”

Belgrad Ormanı, Maslak – “Basın açıklaması”

DSC_0013

Polonezköy İmara Açılamaz – İstanbul Çevre Şehircilik Müdürlüğü Önü – Basın Açıklaması

Kadıköy – “Kent Mitingi”

fotoğraf (51)

Kuzey Köyleri –‘ Barolar Birliği ile alan gezisi ‘

Balmumcu – “3. Havaalanı inşaatını üstlenen firmaların şaibeli olarak sahibi oldukları ATV-Sabah Gazetesi önü basın açıklaması”

Polonezköy’ün Geleceğini Konuşuyoruz – Polonezköy Forum, Basın Açıklaması

fotoğraf (31)

Yeşilköy – “HES fuarı eylemi”

Kuzey Köyleri – “Köy gezileri”

Kuzey Orman Köyleri Eylemi – Ağaçlı Köyü Yol Kavşağı – “3. Havalimanı ile ilgili Basın Açıklaması, Yürüyüş, Yol Kesme”

fotoğraf (1)

Cağaloğlu – İstanbul Valiliği – “3. Havaalanı yürütmey durudurma Vali’ yi göreve çağırma duyurusu, basın açıklaması”

Sarıyer Demirciköy Derneği Eylemi – Yürüyüş, Basın Açıklaması

a3

KOS her Cuma akşamı sizleri toplantısına bekliyor…

https://tr-tr.facebook.com/KuzeyOrmanlariSavunmasi

www.kuzeyormanlari.org