(KOS/Medya – 7 Nisan 2014)

22 Aralık Kent Mitingi Bileşenleri bir açıklama yayınlayarak İstanbul’u yağmaya ve talana karşı savunan herkesi 8 Nisan’da saat 19.00’da Makina Mühendisleri Odası 4. Kat Büyük Salon’da buluşarak, ortak mücadelemizi büyütmek için bir adım daha atmaya çağırdı. İlgili açıklama şöyle;

“22 Aralık İstanbul Kent Mitingi Bileşenleri olarak çağrımızdır!

İstanbul’u Hep Birlikte Savunmak İçin Bir Adım Daha!

Bizler, 22 Aralık’ta Kadıköy’de hep birlikte gerçekleştirdiğimiz mitingin ardından, mahalleleri, meydanları, sokakları, kentsel ve tarihsel alanları ve doğasıyla İstanbul’u yağmaya ve talana karşı savunma mücadelemizi birleşerek büyütme kararlılığında buluşan kişi, kurum, forum ve inisiyatifler olarak, 22 Aralık İstanbul Kent Mitingi’nin örgütlenmesine emek veren herkesi, mücadelemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortak bir mecra ve yeni bir mekanizma yaratmak için 8 Nisan Salı günü saat 19.00’da, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ndeyapacağımız tartışmaya davet ediyoruz.

22 Aralık mitingi öncesi ve sonrasında hep birlikte yürüttüğümüz tartışmalarda:

– Büyük bir kentsel yıkım ve yağma süreciyle karşı karşıya olan İstanbul’da bugüne kadar kentsel dönüşüme, ortak doğal, tarihsel, kültürel ve sanatsal varlıklarımızın yağmalanmasına, kente karşı işlenen suçlara, 2B saldırılarına, her türlü yağmacı kentsel uygulamaya karşı mahalle dernekleri, forumlar, platformlar, yerel ve merkezi inisiyatifler olarak yürüttüğümüz mücadelenin, kentin bütünü düzeyinde ortaklaşmasını sağlayacak yeni adımlar atmanın ortak ve acil ihtiyacımız olduğu;

– 22 Aralık mitingi sonrasında Afet Yasası uygulamalarının durdurulması, Kuzey Ormanlarının yağmalanmasına son verilmesi, İstanbul’un neredeyse küçük bir şehir büyüklüğünde olan ilçelerinde işlenen irili ufaklı kent suçlarına karşı verilen mücadelelerin bölgesel düzeyde ortaklaştırılması için attığımız adımların,  düzenli ve ortak bir koordinasyon mekanizmasına olan ihtiyacımızı daha belirginleştirdiği;

– Bu ortak mekanizmanın, 22 Aralık mitingi ana çağrıcıları ve bileşenlerinin hem kendilerinin hem de hepimizin ortak varlık zeminini güçlendiren ve mücadelenin bütün bileşenlerinin ortak ihtiyaçlarına acil, pratik, dayanışmacı yanıt verebilen biçimde tasarlanması gerektiği;

– Bu amaçla kentle ilgili mücadele programının planlanmasını kolaylaştırmak üzere hazırlanan Kent Direniş Takvimi (http://www.kentdirenistakvimi.org) ve ortak hukuksal ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan Kent ve Hukuk Atölyesigibi çalışmaların çoğaltılarak, ortak bir havuza dönüştürülebileceği ortak kararlarımız olmuştur.

22 Aralık mitingi çağrısında “Biz İstanbul halkıyız, şehrimize sahip çıkıyoruz! Birleşmek, örgütlenmek ve ‘İstanbul bizimdir demek için’ 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz” demiştik. Şimdi şehrimize ve hayatımıza daha fazla sahip çıkmamız gereken bir anda, 8 Nisan’da bir kez daha buluşuyoruz ve bir adım daha atıyoruz.

8 Nisan’da yapacağımız geniş katılımlı toplantımızda oluşturacağımız bu yeni mecra ve mekanizmanın adını, katılım ve işleyiş biçimini, ortak bir havuzda birleştirebileceğimiz imkânlarını ve programını tıpkı 22 Aralık mitinginde yaptığımız gibi hep birlikte belirleyip ortak emeğimizle büyüteceğiz.

İstanbul’u yağmaya ve talana karşı savunan herkesi 8 Nisan’da saat 19.00’da Makina Mühendisleri Odası 4. Kat Büyük Salon’da buluşarak, ortak mücadelemizi büyütmek için bir adım daha atmaya çağırıyoruz.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!

Etkinlik Yeri:

TMMOB – Makine Mühendisleri Odası İpek Sk No:9, Beyoğlu 4. Kat – Büyük Salon (0212) 249 8674

Düzenleyen:

22 ARALIK KENT MİTİNGİ BİLEŞENLERİ”