(KOS/Medya – 10 Nisan 2014)

Sapanca Gölü’nde yaşanan kuruma ve kirlenmeye dikkat çekmek için önce sosyal medyada biraraya gelen, sonrasında Sapanca Kırkpınar Sahili’nde ateş yakıp protesto eylemi düzenleyen hareket örgütlenerek Sapanca Gölü ve Doğayı Koruma Derneğini (GÖLDER) kurdu.

Sapanca Gölü’nü korumak için artık sivil bir inisiyatif oluşturulmasının kaçınılmaz olduğunu belirten GÖLDER Başkanı Cemal Karaağaç, duyarlılık gösteren herkesi ve her siyasi anlayışı GÖLDER’e davet etti.

Sapanca Gölü için halkın sesinin daha güçlü çıkması gerektiğini ve artık tüm Sapanca Gölü sevdalılarının ortaya çıkmasının gerekli olduğunu ifade eden Karaağaç, “Sapanca Gölü’nün korunması ve geleceğe miras bırakılması için GÖLDER’ e herkesin katkısını bekliyoruz. Derneğe üye olmak isteyenler için derneğin facebook sayfasında üyelik dilekçe örneği yayımlayacağız.” diye konuştu.

Ayrıca GÖLDER 22 Mart Su Günü’nde Sapanca sahilinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Tolunay Kösemen, Sapancaspor Kulübü Başkanı Umut SIY, Kocaeli Halkevleri yöneticileri ile Gölder üyeleri ve Sapancalıların katıldığı basın açıklaması şöyle;

Ülkemizin hala bir su politikası yok.

22 Mart Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 1993 yılından itibaren kutlanmaktadır. Bu tarihten itibaren bütün Dünya’ da su kaynaklarının geleceğe yönelik bir planlama içinde ve en geniş halk kitleleri yararına kullanımı konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Ülkemiz için 22 Mart Dünya Su Günü’ nün ve suyun önemi, o tarihten önce ortaya çıkmış olduğu halde, bugün ne yazık ki ülkemiz için hala bir su politikasının varlığından söz edilemez.

Gölder Sapanca Gölü için kurulmuş tek dernektir.

Derneğimiz Gölder, kısa bir sire önce kurulmuş olmasına rağmen, genelde su kaynakları, özelde ise Sapanca Gölü’ nün korunup kullanılması bütün kurucu üyelerimizin zaten düşünceleri arasındaydı. Nihayet, geçtiğimiz Şubat ayında, Sapanca Gölü’ nde yaşanan vahim su çekilmesi harekete geçmemizi kaçınılmaz kıldı ve 15 ekolojik sorumluluk sahibi kurucu üyeyle derneğimizi resmileştirdik. Derneğimiz, Sakarya ve Kocaeli illeri için öncelikle Sapanca Gölü’ nü korumayı ve göl suyu kullanım kriterlerini belirlemeyi başat amaç edinmiş tek dernektir.

Sapanca Gölü plansız bir biçimde yağmalanmaktadır.

Sapanca Gölü uzun yıllardır, hakkında çeşitli kanun ve yönetmelikler çıkarılmasına rağmen yağmalanmış bir göldür. Bu yağmalama, sadece bugüne ait değildir. Önceki yılların iktidarları tarafından da Sapanca Gölü plansız, göl için gelecek projeksiyonu hazırlanmadan acımasızca kullanılmıştır. Ne yazık ki önceki yılların basiretsizliği, bunca deneyime rağmen hala sürdürülmekte ve halkın içme ve kullanma suyu olarak kullandığı Sapanca Gölü yol olmaktadır. Bu yok olma sözü, çık sayıda yöneticiye felaket tellallığı yapmak gibi gelebilir ama gerçek, elde edilen bilgilere ve gölün kullanım durumu irdelendiğinde budur.

Göl suyunun kullanımında, sivil toplum kuruluşları da söz sahibi olmalıdır.

İçme ve kullanma suyu olarak gölden yararlanan, Sakarya ve Kocaeli ili yaşayanlarına seslenmek istiyoruz. Sapanca Gölü’ nden bugün hala yararlanıyorsunuz ama bu gölün suyunu sizlere ve şirketlere satan yetkililerden bilgi talep ederek, onları bu bilgiler ışığında sorgulamazsanız çok yakında gölden kullanma suyu olarak bile yararlanamayacaksınız. Bu hepiniz ve hepimiz için çok geç olacak! Çünkü, anayasamıza göre her bireyin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu ekolojik ve biyolojik zorunluluğu herhangi bir maddi şarta bağlayan anlayışların, göl suyunu korumak ve en sağlıklı koşullarda sizlere ulaştırmak gibi bir yükümlülüğü vardır. Eğer bu yükümlülük, göl suyunun korunması ve kullanılması kriterlerinden birini bile halk yararına yerine getirmiyorsa, doğal kaynaklara ve halka ihanet ediyor demektir. Sapanca Gölü kamuya aitse, göl üzerine karar verme süreçlerine sivil toplum oluşumlarının, dolayısıyla halkın da katılımını sağlamak kaçınılmaz bir devlet sorumluluğudur. Kısa bir süre önce Sapanca Gölü’ nde yaşanan vahim gelişmeyi sorgulamak ve incelemek amacıyla dernek olarak Bimer’ e başvuruda bulunduk. Bimer’ e başvurumuzun sözcükleri şöyleydi: ‘’Bir süredir Sapanca Gölü’ nde, mevsim koşullarından da kaynaklanan nedenlerle oluşan önemli su kayıpları yaşanmaktadır. Sapanca Gölü’ nün yer altı ve yer üstü su kaynaklarından yeterince beslenememesi mevsimsel kuraklıkla birleşince, göl çok önemli oranda ve uzun yıllardır yaşanmayan bir su kaybına maruz kalmıştır.

Sapanca İlçesi, Sakarya ve Kocaeli illeri için ekolojik bir denge unsuru ve yine bu bölgenin en önemli sosyo-ekonomik orijinli turizm bileşeni olan Sapanca Gölü’ nün, toplum yararına korunması, hayati bir doğal kaynak niteliğine sahip olmasından ötürü elzemdir. Sapanca Gölü için, beslendiği yer altı ve yer üstü kaynaklarının tahsisi konusunda kapsamlı bir araştırma başlatılarak, Sapanca Gölü’ nün mevsimsel koşulların da içinde yer alacağı bir gelecek projeksiyonu içinde hassasiyetle incelenmesi kaçınılmazdır.Sapanca Gölü hidrolojisinde çeşitli olumsuz etkenler ve gölden su tahsis kriterlerinin dikkate alınabileceği yeni bir araştırmanın yapılarak, Sapanca Gölü’ ne has bir ‘Su Rejimi’ nin oluşturulması bağlamında Devletimiz ve Hükümetimiz’ in, Bakanlıkları ve ilgili idareler aracılığıyla iradesini en yakın sürede ortaya koyacağına inanıyoruz.’’

Saski’ den evlere şenlik bir yanıt!

Başvurularımıza önce Saski’ den evlere şenlik bir yanıt geldi. Sanki biz, Sapanca Gölü’ nün sadece su analizlerini soruyormuşuz gibi göl suyunun analiz süreçlerine ilişkin konulardan bahsediyordu. Saski’ den sonra gelen yanıtla ümitlendik çünkü bu sefer gelen yanıt Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ nden geliyordu. Kapsamlı olarak Sapanca Gölü’ nün somut bir gelecek projeksiyonu içinde tahsis kriterlerinin de gözden geçirileceği ve bütünlüklü olarak Sapanca Gölü etrafında ekolojik iyileştirmelerden söz ediliyordu. Ama göl neredeyse iflas etme noktasına hızla yol alırken hala yapılacak, incelenecek, gerçekleştirilecek gibi sözlerle mutlu bir gelecek tablosu çiziliyordu. Bu yanıtların takdirini sizlere ve kamuoyuna bırakıyoruz.

Yerel seçimlerden sonra kapsamlı Eylem Planı

Sapanca Gölü ve Doğayı Koruma Derneği sadece Sapanca Gölü için kurulmuş bir dernek değildir. Sakarya ve Kocaeli illerinde Sapanca Gölü ile bağlantılı ve ekolojik bir sorunun varlığı durumunda geniş bir bölgede yaşanan bütün ekolojik sorunlarda söz almak isteyen bir dernektir. Gölder olarak, yaşanacak yerel seçimlerden sonra planladığımız kapsamlı bir ‘Eylem Planı’ nı yaşama geçireceğiz. Sapanca Gölü ve çevremizde yaşadığımız bütün ekolojik sorunların halk adına takipçisi olacağız. Sakarya ve Kocaeli illeri medya kuruluşları olarak sizleri ve bu kentlerin yaşayanları olarak halkımızı yanımızda göreceğimize ait inancımız tamdır.’’

Basın açıklamasının ardından katılımcıların Sapanca Gölü ile ilgili ayrıntılı söyleşileri gerçekleştirildi ve yerel seçimlerin hemen sonrasında dernek eylem planının yaşama geçirilmesi konusunda dernek üyeleri arasında görev dağılımı yapılarak toplantı sona erdi.