(Mehmet Güneli / TurizmdeBuSabah.com – 10 Nisan 2014)

TripAdvisor, turizmcileri sevindiren bir sonuç açıkladı ve İstanbul’u en çok tercih edilen destinasyon seçti. Bu önemli taçlandırmaya karşın turizm sektörünün İstanbul’un başka bir yüzünü daha konuşması gerekmiyor mu?

TripAdvisor, İstanbul’u ‘en çok tercih edilen destinasyon’ seçti.

Turizmcilerimiz İstanbul için, “marka şehir, 25 milyon ziyaretçi gelecek, yatak kapasitesi artacak, Avrupa’nın en önemli metropolü, sanat-kültür, kongre, alışveriş merkezi, restoranları, müzeleri, otelleri harika, v.b” dedi.

Doğru, İstanbul marka şehir.

10 milyon ziyaretçi sayısını geçti.

Büyük zincirler, yeni konsept ve tasarımlar İstanbul’da…

Tarihi, kültürü, coğrafi nitelikleri harikulade.

Ama bizim bildiğimiz başka bir İstanbul daha var ve bu İstanbul, geleceğin turizm kenti İstanbul’un başını çok ağrıtabilir.

Trafik, kontrolsüz ve çirkin yapılaşma, hava kirliliği, su ve enerji kaynaklarının özensiz kullanımı gibi sorunların yanısıra rant odaklı büyük imar projeleri İstanbul’u yarın herkesin koşarak geleceği bir şehir olmaktan çıkarabilir.

Nasıl mı?

TEMA Vakfı geçtiğimiz günlerde İstanbul Projeleri Raporu’nu açıkladı.

İstanbul’un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA Vakfı önderliğinde bilimsel raporda bir araya getirildi. Rapor 16 bilim insanının 7 aylık çalışması sonunda hazırlandı.

İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan kuzey ormanları, su havzaları, tarım ve mera alanları, yeraltı suları ile biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşturacağı tehditler paylaşıldı.

Yapımına başlanan veya yapılması planlanan projelerin hayata geçmesi halinde meydana gelecek etkiler raporda şu şekilde sıralandı:

* 3. Havalimanı ve 3. Köprü için doğrudan kesilecek orman alanı 8.715 hektar alan olacak. Bu da yaklaşık 8 bin futbol sahası kadar alana karşılık geliyor.

* Köprüler insan değil, araç taşımaya devam edecek. Projeksiyonlara göre 2023’de zirve saatte her 3 köprü de tıkanacak.

* 3. Havalimanı kapsamında planlanan pist, apron, üst yapılar vb. ünitelerin hafriyat çalışmaları ile doğal orman alanları, canlı yaşamı barındıran yaklaşık 70 adet büyüklü küçüklü göl, gölcükler ve özellikle Terkos Gölü’nü besleyen dereler, tarım alanları ve mera alanları zarar görecek.

* Ormanların insanlara sağlamış olduğu ekosistem hizmetlerinde (su üretimi, iklim düzenleme, karbon bağlama ve oksijen üretme, hava kirliliğini azaltma, canlılara yaşam ortamı sağlama, odun üretimi vb.) azalma meydana gelecek. Habitat parçalanmaları oluşacak.

* İstanbul önemli kuş göç yollarından biri üzerinde bulunmakta olup, kuş göçü Terkos Gölü ve Belgrad Ormanı üzerinden geçmektedir. Bu bölgede yaşayan yerli ve göçmen kuşlar, Bern Sözleşmesi ile de koruma altındadır. Kuş göç yolları üzerine kurulan projeler sonucunda kuşların yaşam alanları tahrip olurken, uçak kazalarının yaşanma riski artacaktır.

* Projelerin hava ve iklim olay ve düzeneklerinde oluşturacakları değişiklikler önce yöredeki küçük ölçekli iklimi, sonra da bölgesel iklimi etkileyecek. Projeler, yakın çevrelerindeki ısı ve nem akımları, sıcaklık, nemlilik, buharlaşma, bulutluluk ve rüzgar rejimleri ile alansal dağılış desenlerini etkileyerek, bu alanların birer kentsel ısı adasına dönüşmesine neden olacak.

* Kanal İstanbul projesi ile ilgili kamuoyuyla paylaşılan güzergah alternatifleri arasından yapılması en olası gözüken alternatif güzergahın Sazlıdere havzasından geçmesi durumunda, su varlıkları açısından sınırlı imkanlara sahip olan İstanbul ciddi bir tehditle karşı karşıya kalacak.

* Türkiye’nin 122 önemli bitki alanından biri olan Terkos-Kasatura kıyıları Kanal İstanbul projesinden olumsuz etkilenecek.

* İstanbul projelerinin yapılmasının planlandığı alanlar ekolojik açıdan hassas ve sürdürülebilir yaşam adına korunması gereken alanlardır. Bu alanlar çok çeşitli ve endemik bitki ve hayvan türlerinin de yaşam alanıdır. Projeler, İstanbul’un flora ve faunasında tahribata sebep olacaktır.

* Tarım arazileri hızla yapılaşmaya açılarak, tarım arazisi kaybı sadece kanalın geçtiği güzergahtaki tarım arazileri ile sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda kanal çevresinde oluşacak denetlenemez yapılaşmalar nedeniyle çok daha vahim boyutlara ulaşacak.

Kanal İstanbul önemli miktarda tarım arazisini sulayabilecek bir potansiyele sahip Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri altında yoğunlaşmış yeraltı suyu havzalarına zarar verecek.

* Kanal İstanbul’un geçme olasılığı olan yerlerde bulunan İstanbul Trakya Demiryolu, TEM Otoyolu, E5 Otoyolu, onlarca önemli karayolu, Terkos-Alibey tarihi su galerisi, onlarca önemli içme suyu isale hattı, Ataköy atık su kolektörü gibi büyük yapıların yer değiştirmesi ayrı bir sorun oluşturacak.

* Projeler Türkiye’nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşme ihlal edilerek hayata geçirilecek. Türkiye’nin taraf olduğu çevrenin korunması ile ilgili uluslararası sözleşmeler esas alınması ve uygulanması gereken kanun hükmündedir. Köprü ve bağlantı yolları projesi ile Türkiye’nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşme ihlal edilmektedir.

* Taraf olunan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü gereği herhangi bir sera gazı indirimi vaadinde bulunulmasa da, önemli karbon yutak alanları olan orman alanlarının tahrip edilmesi açıkça bu sözleşmelere de aykırıdır.

* Her türlü yatırım için üstün kamu yararı ve üstün ekosistem yararı analizi yapılması yatırımların sağlayacağı fayda ile neden olacağı tahribatın karşılaştırılması açısından önemlidir.

* Uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan alanlarda yapılacak projeler ile Büyükçekmece Gölü, Küçükçekmece Gölü, Terkos Gölü, Ömerli Havzası ve Batı İstanbul meraları zarar görecek.

* Karadeniz sahilindeki Kilyos kumulları, Ağaçlı kumulları, Alibeyköy Barajı çevresindeki Batı İstanbul meraları, Terkos Havzası, İstanbul Boğazı, Şile kıyıları, Ömerli Havzası ve Pendik vadisi gibi önemli doğa alanlarındaki ekosistemler de zarar görecek.

* Doğrudan ekonomik getirisi olan tarım ve orman arazilerine ilişkin kısa dönemli ekonomik değerler dikkate alınırken, diğer ekosistem fonksiyonları doğrudan bir ekonomik değer taşımadığı için dikkate alınmamaktadır.

* * *

Görüldüğü üzere bu projeler ile yok edilecek doğal değerlerin maliyeti, yaratılmak istenenlerden daha yüksek.

Her boşluğa bina yapmaktan, AVM çılgınlığından vazgeçmedikçe, kuzeye doğru yıkarak büyümeyi sürdürdükçe, bu şehrin nefes almasını sağlayacak yeşil alanlara imkan tanımadıkça kaybeden İstanbul olacak.

Hepsinden önemlisi karar verenler şehirde yaşayanların temayüllerini ihmal ederek karar vermeye devam ettikçe çoğunluk öğrenilmiş çaresizlikle var olanı kanıksayacak ve belki de bir gün yaşadığımız şehri tanımayaz hale geleceğiz.

Evet TripAdvisor İstanbul’u en iyi destinasyon olarak açıkladı.

Şehrimizle ne kadar gururlansak azdır.

Ama turizmcilerimizin bu diğer İstanbul’u da konuşması gerekmiyor mu?

Ekosistemi alarm veren, su kaynakları tükenen, akciğerleri yok edilen İstanbul’u…

Toplu konut ve alışveriş merkezleri ile ranta kurban giden İstanbul’u…

Kuşların uğramadığı, endemik bitki türlerinin betona terk edildiği İstanbul’u…

Bir gün belki de kendisiyle anılan erguvanlarını fotoğraflarda göreceğimiz İstanbul’u…

Konuşmayacak mısınız?