Japonlar, Türkçe bir video hazırlayarak Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye halklarına Fukuşima’da yaşanan nükleer felaketi hatırlattı, hükümetlerinin Türkiye’ye nükleer santral satmasından utanç duyduklarını söyledi. Nükleer santralin kurulması durumunda felaketin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Japonlar, Erdoğan’ı da bu felaketin sorumlusu olmamaya davet etti.