(Sinem Uğurlu / Evrensel – 6 Mayıs 2014)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “hiçbir kriter belirtmeksizin sanayi tesisleri ve işletmelerin çevre denetiminden muaf tutulmasını” sağlayan yönetmeliği yürürlükten kaldırdı.
Bakanlığın, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği” ile çevre yönetimi ve denetiminde önemli değişiklikler gerçekleşmişti.

MUAF TUTULMAYACAK

Daha önce evrensel’in manşetinden “Çevre katliamına özel izin” diyerek gündeme getirdiği yönetmeliğe göre, hiçbir kriter belirtmeksizin bazı tesisler çevre mevzuatından muaf tutuluyordu.  Bu durum, eski yönetmelikte, “Yetkili makam tarafından çevre izninden muaf olduğuna ilişkin görüş verilen işletmelerin çevre görevlisi bulundurmaları zorunlu değildir” diye ifade ediliyordu. Ancak, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğe göre, Bakanlık bu maddenin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

SINAV ŞARTI KALDIRILDI

Ayrıca, eski yönetmelikte, sanayi tesislerindeki çevre kontrolü, işinin ehli olmayan, kısa sürede alınan belgelerle görevlendirilecek kişilere devrediliyor ve Bakanlık tarafından yapılacak olan sınav sonucunda “başarılı olma” şartı getiriliyordu. Yeni çıkan yönetmelikteki en büyük değişikliklerden biri de, bu sınav şartının kaldırılması oldu. Çevre görevlisi olacaklarda aranacak niteliklerin düzenlendiği ve sınav şartının getirildiği eski yönetmeliğin 6. maddesi, “En az 4 yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak” diye değiştirilerek, bu şartlar yeterli kabul edildi.

ÇEVRE GÖREVLİSİ DEĞİL, ÇEVRE MÜHENDİSİ

Konuyla ilgili dava açan, toplantılar düzenleyen ve yetkililerle çeşitli görüşmelerde bulunarak eski yönetmeliğin iptal edilmesini talep eden Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, yönetmelikte yapılan değişikliği, “Örgütlü mücadelenin bir sonucu” olarak değerlendirdi. Meslek odalarının sadece mesleki hakları için değil, çevre için de mücadele ettiğini söyleyen Bozoğlu, şimdiki en önemli gündemlerinin Çevre Kanunu’nda yer alan ve Çevre mühendisi yerine kullanılan “Çevre Görevlisi” kavramına karşı mücadele etmek olduğunu söyledi.

ÜÇTE İKİSİ ÇEVRE GÖREVLİSİ

Mesleki uzmanlığın hiçe sayıldığı 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren eski yönetmelikte değişime uğrayan bir diğer madde de istihdam edilen çevre görevlilerinin sayısıyla ilgili. Yapılan değişikliğe göre, Çevre danışmanlık firmasında en az üç çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan, en az 2/3’ünün çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim alması şartı getirildi.