(KOS Medya – 3 Haziran 2014)

3. Havalimanı konsorsiyumundan tanığıdığımız “olağan şüpheli” Limak Holding’in Bilgin Enerji Yatırım ile birlikte Elazığ – Tunceli sınırları içinde yer alan Peri Suyu üzerinde yürüttüğü katliam projesi Pembelik HES’e, Danıştay 6. Dairesi tarafından oy birliği ile ikinci kez durdurma kararı geldi. Hükümetin girişimleriyle iki kez acele kamulaştırma kararı çıkan bölge için Peri Suyu Koruma Platformu da son durum hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada acele kamulaştırma kararlarının savaş ve olağanüstü hallerde uygulanabileceğinin altı çizilerek aynı zamanda anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesin’e de aykırılığı vurgulandı.

Peri Suyu Koruma Platformu’ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Elazığ-Tunceli sınırları içerisindeki Peri Suyu üzerinde, Limak-Bilgin ortaklığı olan Darhanes A.Ş. tarafından Elazığ/karakoçan/(Paş) Akkuş köyünde
Bakanlar Kurulu Kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11.11.2010 tarihinde, Acele Kamulaştırma ile yapımına başlanan Pembelik Barajına (HES) karşı topraklarına el konulan Hasan Akyol tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay 6. Daire Esas No:2011/6393 sayılı karar ile 14.12.2011 tarihinde oy birliği ile Acele Kamulaştırılmasının yürütülmesinin durdurulması kararı verilmişti.
Bölgedeki yurtaşlar tarafından bu kararın uygulanması için ilgili mercilere başvurarak, doğayı geri dönüşümü olmayacak şekilde tahrip eden şirket yetkilileri ve sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır. Mevcut siyasi iktidar hukuka uymayarak bu kararı uygulatmamış, suyuna toprağına ve yaşam alanlarına sahip çıkan köylüler hakkında birden fazla davalar açarak hapis ve para cezaları vermiştir.
Hukuka uymayarak filen bölge halkını mağdur eden siyasi iktidar, hukukun etrafından dolanarak 18.06.2012 tarihinde Bakanlar kurulu kararı ile tekrar Acele Kamulaştırma ile bir kez daha köylülerin bütün taşınmazlarına el koyarak LİMAK şirketinin Pembelik HES Barajının yapılmasını hızlandırmıştır.
Bakanlar Kurulunun vermiş olduğu Acele Kamulaştırmsının iptali için Elazığ/Karakoçan/Akkuş Köyü Tüzel kişiliği ve 101 vatandaş ile açılan bu dava, tekrar Danıştay altıncı dairesi tarafından Esas No:2012/4817 sayılı karar ile Acele Kamulaştırılmanın Yürütülmsinin Durdurulması Kararı verilmiştiir. Daha önce İmar Planı olmadan Kaçak olduğu tespit edilen şu anda elazığ idari mahkemesinde devam eden Pembelik Barajınının Danıştay 6.Dairesi nin oybirliği ile verdiği bu kararın anlamı:
– Perisuyunda savaş hukuku uygulamasına yargı bir kez daha “dur” demiştir.
– Acele kamulaştırma ancak savaş ve olağanüstü hallerde uygulanabilir.
– Acele kamulaştırma Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykrıdır.
– Pembelik HES projesi derhal durdurulmalı ve iptal edilmelidir.
– Şirkete verilen suyun kullanım hakkı iptal edilmelidir.
– Yöre eski doğal haline kavuşturulmalıdır.
– Yöre yurttaşlarının zararları tazmin edilmelidir.
– Doğayı geri dönüşümü olmayacak şekilde tahrip eden, bu projeninin sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır.
PERİ SUYU KORUMA PLATFORMU
perisuyu

perisuyu2