(Olgu Kundakçı/Birgün – 11 Haziran 2014)

İstanbul Zeytinburnu sahilinde tarihi yarımadanın siluetini bozacak inşaatlara bir yenisi daha ekleniyor.

İstanbul Zeytinburnu sahilinde tarihi yarımadanın siluetini bozacak inşaatlara bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73 dönümlük arsası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp askıya çıkan imar planına göre, araziye 70 metre (23 kat) yüksekliğinde turizm, ticaret ve konut alanı olarak yapılaşma izni verildi, emsal 2.20 olarak belirlendi. Mahkemece yıkımına karar verilen 16:9 kulelerine benzer inşaatların Zeytinburnu sahilinde birer birer yükseldiğine dikkat çeken meslek odaları bu imar planına da itiraz edecek.

İstanbul Büyükşehir Meclisi tarafından Ocak 2012’de onaylanan ‘Tarihi Kent Merkezi  Siluetini Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine Yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın plan notuyla bölgeye yapılacak inşaatlara 70 metre sınırı getirildi. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Akgün, siluetle ilgili alınan bu kararın hazırlanan imar planlarında bir hakmış gibi algılandığına dikkat çekiyor. Zeytinburnu sahiline ciddi bir yapı yoğunluğu getirildiğini belirten Akgün, TOBB arsasının hemen bitişiğindeki 111 dönümlük eski Tank Fabrikası arazisine de 70 metre yüksekliğinde yapılaşma izni verildiğini hatırlattı.

TOBB arazisine ilişkin askıya çıkan imar planına ilişkin konuşan Akgün, “İmar planına göre emsal 2.20 olarak belirlenmiş, bu orada emsal harici alanlarla birlikte yaklaşık 190 bin metrekarelik çok yoğun bir inşaat alanına karşılık geliyor. 16:9 kulelerine ilişkin bu kadar siluet tartışmasının yapıldığı bir dönemde Zeytinburnu kıyı bandı boyunca hâlâ bu inşaatlar yapılmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi siluetle ilgili 70 metre sınırı koymuştu. Bu karar maalesef bir hakmış gibi, en yüksek bu kadar yapabiliriz şeklinde bir algıyla uygulamaya geçirildi” dedi.

SAHİLE YAPI YOĞUNLUĞU
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Ali Hacıalioğlu ise, “Tank Fabrikası arazisinde dava konusu olmuş plan tadilatıyla çok paralel bir yapılaşma verilmiş. Zeytinburnu’ndaki plan bütünlüğünü bozucu ve ek yük getiren bir  plan çalışmasıdır. Bu tür parsel bazındaki plan müdahalelerini doğru bulmuyoruz. Siluet açısından da problemli bir plan kararıdır. Sahilde çok ciddi bir yapılaşma öngörülüyor, bu da mevcut altyapı açısından, rekreasyon alanları açısından, donatı alanları açısından yeterli değildir” diye konuştu.
TOBB arazisi 1.14 milyar TL bedel ile Kalkavan Holding, Hasoğlu Yapı ve Gül Yapı A.Ş.’nin ortaklığına ihale edilmişti.