(KOS Medya – 30 Haziran 2014)

Antalya – Tekirova’da yapılması halinde bölgedeki kültürel ve doğal dokuda geri dönülmez bir tahrip oluşturacak “Dream of Phaselis” otel projesine karşı kurulan Phaselis İnsiyatifi gün içinde bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın otel inşası için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararına yapılan itiraz sonucunda bugün Antalya İdare Mahkemesi tarafından bölgeye bilirkişi heyeti gönderildiği ancak bilirkişi heyetinde de arkeolog olmadığı belirtildi. Ayrıca, 185 bin metrekarelik bir alanı kaplaması planlanan “Dream of Phaselis” adlı beton yığının Phaselis Antik Kenti Arkeolojik SİT Alanı’nın, Beydağları Sahil Milli Parkı’nın, 1. Derece Doğal SİT ile korunan mutlak koruma alanının ve bölgedeki orman dokusunun yüreğine bir hançer saplama projesi olduğu bir kez daha vurgulandı.

pha3

Phaselis İnsiyatifi tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

• 26 Aralık 2013 tarihli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü duyurusu ile, müdürlüğün ARES FASİLİS İNŞAAT TURİZM TİCARET A.Ş. tarafından Tekirova mevkiinde yapılması planlanan DREAM OF PHASELİS projesine “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı vermiş olduğunu öğrendik.

• Proje dosyasını incelediğimizde, bu otelin, Phaselis Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı’nın, Beydağları Sahil Milli Parkı’nın, 1. Derece Doğal Sit ile korunan mutlak koruma alanının ve bölgedeki son derece sağlıklı orman dokusunun yüreğine bir hançer saplama projesi olduğunu gördük. pha2

• 2005 yılında gerçekleşmiş tahsis ile başlayan süreci incelediğimizde gördüğümüz hukuka aykırı durumlar nedeniyle, Kemer, Tekirova ve Çıralı’dan yerel sivil toplum örgütleri ve Antalya merkezli bazı meslek kuruluşları ile bölgede yaşayan vatandaşlar olarak, bu son derece yanlış projenin iptali istemiyle davalarımızı açmış bulunuyoruz.

• Antalya İdare mahkemelerinde “ÇED gerekli değildir” kararına açtığımız davamızda, 30 Haziran 2014 tarihinde bilirkişi keşfi kararı verilmiştir. Bugünburada sözkonusu keşif için davacı tüm yerel dernekler ve vatandaşlar ile ilgili sivil toplum örgütleri olarak temsil bazında toplanmış bulunuyoruz.

• Hatırlanacağı üzere, söz konusu otel projesi, 185 bin metrekarelik, 1000 yataklı, 3 büyük, 13 taned de küçük havuz, toplam 286 adet beton bina ve çeşitli beton otel fasiliteleri içeren gerçek bir beton yığınıdır. Üstelik, otele tahsis edilen alanın 20 bin metrekaresi 1. Derece antik sit alanıdır ve içinde belirgin kültür mirası yapılar barındırmaktadır. Aynı zamanda tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı içinde kalan otel projesi için, milli park uzun dönem planlarında uygunsuz düzenlemeler yapılmış, imar planları yine usule aykırı şekilde değiştirilmiştir. Yine bu otel nedeniyle çok sayıda yetişmiş çam ağacı kesilecektir ve bu ağaçların sayısı ve maliyeti hakkında ÇED raporunda hiçbir bilgi yoktur.

• Yukarıda saydığımız gerekçelerle açtığımız davada, bilirkişi kurulunun, gerçekleri yerinde inceledikten sonra, bilimin ve adaletin gereğini yerine getireceğine ve bu ÇED gerekli değildir kararını iptal edeceğine inanıyoruz. Ancak, bilirkişi heyetinde arkeolog bulunmadığını öğrenmiş bulunuyoruz, Phaselis gibi önemli tarihsel ve arkeolojik değerlere sahip bir konuda, bilirkişi heyetinde arkeolog bulunmamasını anlamlandıramdığımızı da ifade etmek isteriz. Bu eksikliğin giderilmesi konusunda gerekenenin yapılması için dilekçemizi Antalya İdare mahkemesine vermiş bulunuyoruz.

• Yöre halkı, yerel dernekler ve ilgili STKlar olarak, sonuna kadar bu otel projesinin karşısında olacağımızı bildirir, Unesco Dünya Mirası yedek listesinde bulunan Phaselis’in bütün “Territorium”u ile birlikte korunmasının ülkemiz için çok daha büyük bir kazanç olacağı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek isteriz.

Phaselis İnsiyatifi ve son gelişmeler hakkında bilgi almak için: 

https://www.facebook.com/phaselisinisiyatifi

https://twitter.com/phaselisins