(sendika.org – 10 Temmuz 2014)

AKP, Soma işçileri için olduğunu söylediği yasal düzenlemeye rant politikalarını da sıkıştırdı. Orman rejimine tabi alanlarda yapılaşmanın önü açıldı

AKP’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Soma Katliamı’nda yaşamını yitiren maden işçileri için düzenlediğini iddia ettiği ancak içerisinde yağma ve talan düzenlemelerini de eklediği kanun tasarısı TBMM’de görüşülmeye başlandı. Görüşmeleri süren kanun tasarısının önemli bir maddesini ise 6381 sayılı Orman Kanunu’na eklenmek istenen ek 14. madde oluşturdu.

Teklif edilen maddede orman rejimine tabi alanlardaki yapılaşmalarda 250 metrekare ve 4 katın altındaki yapılar için imar şartı aranmaması uygulaması hayata geçirildi. Böylece Orman Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu ve Milli Parklar Kanunu’na dayanarak özel statü verilen alanlar ranta açıldı, koruma statüleri delindi.

Düzenleme ile bugüne değin fiili durum yaratılarak yapılan yapılar için de AKP eliyle kılıf hazırlanmış oldu.

Değişiklik maddesinde şöyle denildi:

Orman veya orman rejimine tabi alanların; mesire yeri, şehir ormanı, millipark, tabiat parkı, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlak olarak ayrılan kısımlarda, orman koruma ve yangınla mücadele için yapılacak yapı ve tesisler ile idarenin ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak olan taban alanı 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum kat ve çatı arası hariç 2’yi geçmeyen yapılar Uzun Devreli Gelişme Planlarına veya Gelişme ve Yönetim Planlarına göre yapılır. Bu alanlar için imar planı şartı aranmaz.