(Yeşil Gazete – 10 Temmuz 2014)

Kaz Dağları’nda  6  baraj ve pek çok HES projelerinin yapılacak olması Edremitlileri harekete geçirdi. ÜMÇED Edremit Körfez Şubesi ve Güzel Edremit Körfezi’nin Bekçileri, Kızılkeçili çayı ve Sütüven Şelalesi’ne sahip çıktıklarını belirtmek için bir basın açıklaması yaptı.

Kaz Dağları 1/100 bin ölçekli bölge planına göre yapılamsı öngörülen barajların bir kısmı Kızılkeçili Çayı’nda yapılacak.

ÜMÇED Edremit Körfez Şubesi ve Güzel Edremit Körfezi’nin Bekçileri adına açıklmayaı okuyan Mehmet Akif Öznal,’her çeşit su yapılaşmasının gereklilik ve yararlarının açık olarak tartışılması, etkilenecek halk kesimlerinin görüşünün alınması, çevresel-kültürel ve toplumsal etki değerlendirmelerinin yapılması ve şirketin çıkarılarına göre hareket edilmemesi” gerektiğini belirtti.

“Köyümüzün hayat damarı Kızılkeçili çayı”

“Kızılkeçili köyü ve Mehmetalan Köyü Kazdağı’nın eteğinde kurulu bir çok yerleşim gibi çok güzel ve özgün özelliklere sahip bir köyümüzdür. Hayat damarı da Kızılkeçili çayıdır. Kazdağlarının pınarları ile beslenip bağrındaki Hasanboğuldu, Sütüven Şelalesi ve Çağlayan gibi özellikli su oluşumları ile denize özgür akan Kızılkeçili çayı, geçtiği her yerde tüm canlılar için yaşamın kaynağıdır.1/100 bin ölçekli bölge planında HES öngörülen, DSİ tarafından ise baraj inşa edileceği söylenen deremizi elimizden almak istiyorlar. Vermeyeceğiz. Sadece biz insanlar için değil, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, sincaplar, börtü böcek, yani suya erişim hakkı olan tüm canlılar için deremiz özgür akacak.”

“Havran Barajı’ndan Mıhlı Çayı üzerinde planlanan baraja kadar, 7 adet baraj yapımı sadece içme suyu için olamaz. Başta altın madenleri olmak üzere yörede planlanan tüm madenlere su temin etmek, bu sürecin gizlenen ve önemli bir parçasıdır kanısındayız.”