(Taraf – 13 Temmuz 2014)

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, zeytinliklerin imara açılmasına olanak sağlayan yasa tasarısının sadece rant çevrelerinin işine yarayacağını belirterek, “Bu tasarının yasalaşması halinde yok edilen toprak ve su kaynaklarımıza zeytinlikler de eklenecek” dedi. Güngör, tasarıdaki komisyonun ise rantı masum göstermek için kılıf olduğunu savundu.

ZMO Genel Başkanı Özden Güngör, TBMM’de görüşülen torba yasa içerisinde bulunan ‘3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ ile zeytinlik alanların imara açılacağını söyledi.

Tasarıya göre 25 dönümden az büyüklükteki zeytin bahçelerinin ‘zeytinlik’ statüsünden çıkartıldığını anlatan Özden Güngör, bu tasarıya karşı mücadele edeceklerini belirtti. Türkiye’de binlerce yıldır zeytin üretimi yapıldığını aktaran Güngör, “Yaklaşık 500 bin üretici, 160 milyondan fazla ağaçla zeytin üretiyor. Türkiye’deki zeytinliklerin ortalama büyüklüğü 10 dönüm kadar, ama tasarıya göre 25 dönümden az alanlar, zeytinlik sayılmıyor” dedi.

ZEYTİNLİKLERDE MADEN OCAĞI AÇILACAK

Özden, mevcut yasada, ‘Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre uzaklıkta zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır’ denildiğini hatırlattı. Özden Güngör, şöyle devam etti:

“Şimdi yapılan düzenlemeyle kamu yararı görülmesi durumunda, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri yapılmasının önünü açılıyor. Zeytinliklerde ayrıca elektrik üretimi, petrol ve doğalgaz işletme faaliyetleri, jeotermal, savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, yol, altyapı ve üst yapı faaliyetlerine izin veriliyor.”

HÜKÜM İŞLEMEZ HALE GETİRİLİYOR

Yapılmak istenen değişiklikle mevcut yasadaki, ‘Zeytincilik sahaları daraltılamaz’ hükmünün işlemez hale getirildiğini savunan Güngör, şunları kaydetti:

“Yatırım taleplerini masum bir kılıfa sokmak için bu konuda karar verme yetkisi 9 kişiden oluşan ‘Zeytin Sahalarını Koruma Kurulu’na bırakılıyor. En az 5 üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alabilen kurulun ne ilginçtir ki 5 üyesi o ilin valisinin emrindeki kamu görevlilerinden oluşuyor. Diğerleri ise ziraat odaları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşuyor. Bu tasarının yasalaşması halinde tarım alanlarının amaç dışı kullanımı yaygınlaşacak. Yok edilen toprak ve su kaynaklarımıza zeytinlikler de eklenecek. Bilimin gösterdiği yol yerine, yasalarla açılan çıkmaz yoldan gidilmesinin yalnızca rant çevrelerine faydası olabilir. Rant odaklı yaklaşımlarla verilen zararlara yenilerinin eklenmesine karşı mücadele edeceğiz.”