(Doğu Eroğlu / Birgün – 20 Temmuz 2014)

Danıştay 6. Dairesi ‘Enerji yatırımında kamu yararı iddiası acele kamulaştırma için gerekçe olamaz’ dedi ve İzmir’de kurulması planlanan RES için yapılan kamulaştırmanın yürütmesini durdurdu

İzmir’in Çeşme ilçesindeki arazisi, rüzgâr enerji santralı inşa edileceği gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) acele kamulaştırılan Remziye Saatli’ye Danıştay 6. Dairesi’nden iyi haber geldi. Acele kamulaştırma kararının Bakanlar Kurulu tarafından alınmasından ötürü Başbakanlık ve EPDK aleyhine açılan davayı görüşen 6. Daire, enerji yatırımının kamu yararı teşkil ettiği ve acele kamulaştırmaya dayanak oluşturabileceği yönündeki savunmayı yetersiz bularak acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu.

‘YATIRIM ENGELLENİYOR’
Dosyayı inceleyen Danıştay Tetkik hâkimi, “Taşınmazların acele kamulaştırılmasına gerekçe teşkil edecek acelelik halinin bulunmaması nedeniyle” yürütmenin durdurulması isteminin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. EPDK ve Başbakanlık savunmalarında, enerji üretiminin sağlanması yolunda hazırlanan projelerde kamu yararı bulunduğunu ileri sürerlerken, davaya davalılar yanında katılan yatırımcı ABK Çeşme RES Enerji Elektrik Üretim A.Ş, enerji yatırımının engellenmeye çalışıldığını ve bölgede telafisi güç zarar oluşmayacağını iddia etti.

TEK BAŞINA KAMU YARARI DEĞİL
Danıştay 6. Dairesi de kararında çok konuşulan ve “yurt savunması” hallerinde acele kamulaştırmaya olur veren ve AKP’nin sıklıkla başvurduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesini tartışmaya açtı. “Söz konusu madde incelendiğinde, acele kamulaştırma usulünün olağanüstü bir kamulaştırma usulü olarak öngörüldüğü, istisnai durumlarda uygulanacak bir yöntem olduğu, uygulanma gerekçesi olarak olağan kamulaştırma gerekçeleri dışında aceleliğin varlığına işaret eden kamulaştırma şartlarının ortaya konulması gerektiği açıktır” değerlendirmesini yapan 6. Daire, bu maddeye dayalı keyfi kamulaştırmaları uygun bulmadığının belirtti. Acele kamulaştırma işlemlerinde Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununa uygunluk veya Bakanlar Kurulunun karar vereceği bir kamu yararı şartı aranması gerektiğinin altını çizen 6. Daire, “Alanın rüzgâr enerji santralı kurulması amacıyla projelendirilmesinin tek başına acele kamulaştırma yapılmasına gerekçe teşkil etmeyeceğine” hükmetti.

‘YURT SAVUNMASI DA YOK’
Kamulaştırma Kanununun 27. maddesinde öngörülen prosedürün uygulanabilmesi için olağanüstü durumların oluşmuş olması gerektiğini vurgulayan 6. Daire, kamu yararının somut olarak ortaya konulmadığına dikkati çekerek acele kamulaştırma işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bakanlar Kurulu kararında hukuka aykırılık tespit eden 6. Daire, yürütmeyi durdurma kararını 9 Haziran’da oyçokluğuyla aldı.