(KOS Medya – 20 Temmuz 2014)
Haydarpaşa Dayanışması ve Kadıköy Kent Dayanışması bir açıklama yayınlayarak; Yüksek hızlı trenin tamamlanmadan açılması, Haydarpaşa Garı’nın trensiz ve vapursuz bırakılarak işlevsiz hale getirilmesi, banliyo hattındaki tarihi tren istasyonlarının hasara uğratılması, ağaçların katledilmesi gibi kentsel saldırılara karşı tüm İstanbul Halkını söz hakkını kullanmaya, 22 Temmuz salı 20.00’de Kadıköy Altıyol’dan Haydarpaşa Garı’na yapılacak yürüyüşe katılmaya çağırdı. Açıklama şöyle;
10259824_1421788534755981_9158129293096842005_n

“Halkımıza!
25 Temmuz 2014 tarihinde tamamlanmamış olan Yüksek Hızlı Tren hattını açacağını ilan eden hükümet yeni bir faciaya zemin hazırlamaktadır. Pamukova’da meydana gelen ve 39 insanımızın hayatına mal olan ve de ders alınmayan “Hızlandırılmış Tren Faciasının” yıldönümünde iktidarı bir kez daha uyarmak için 22 Temmuz’da, saat 20.00’da Kadıköy Boğa’da toplanıp Haydarpaşa Gara yürüyoruz.Şov Yapma, Tamamlanmayan YHT’yi Açma

Amaç hizmet değil, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasi şov yapmaktır. Yüksek Hızlı Tren hattında emniyetli tren işletmeciliği için yeterli teknik hazırlıklar tamamlanmamıştır. Alt yapı yetersizliği nedeniyle 10 yıl önce 22 Temmuz 2004’te yaşanan ve 39 insanımızın canına mal olan facianın tekrarlanma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Devlet eliyle siyasi hırs uğruna insanlarımızın hayatı tehlikeye atılmaktadır. Altını ısrarla çizmek isteriz ki böyle bir durumda yaşanacak olanın adı fıtrat değil, cinayet olacaktır.

Haydarpaşa Gara Dokunma, Elimizden Alınan Konvansiyonel Trenleri Geri Ver 

YHT, Marmaray ve Haydarpaşa Gar Dönüşüm projesi ile Haydarpaşa Garı işlevsiz bırakılmaktadır.

Haydarpaşa ile bağı kopartılan sadece banliyö hattı değil aynı zamanda bir kültür, bir ilişki biçimi ve kent belleğimizdir. Konvansiyonel trenlerin çalıştırılmaması nedeniylede halk seçeneksiz bırakıldığı gibi pahalı olan YHT’lere mahkûm edilmektedir. Demiryollarının Serbestleştirilmesi Kanunu ile halkın ucuz nitelikli erişilebilir ulaşım hakkı elinden alınarak sermayenin insafına bırakılmaktadır…

Banliyö İstasyonlarımıza Dokunmayın

Marmaray çalışması sebebiyle banliyö hattındaki tarihi ve tescilli istasyonlarımıza gereken özen gösterilmeyip onarılamaz hasarlara sebebiyet verilmiştir. Her bir istasyonumuz eşi bulunmaz tarihsel miras kategorisindedir. Geçmişine, tarihine saygılı yurttaşlar olarak tek tek bakımlarının yapılmasını ve eskiden olduğu gibi endüstriyel demiryolu işlevlerini sürdürmelerini ve belleklerimizden silinmemesini istiyoruz. Bu nostaljik bir talep olmayıp, aynı zamanda Anadolu Demiryolu hattı mirasına sahip çıkmanın bir gereğidir. .

Hani Marmaray Çevreye Saygılı proje idi 

Marmaray projesi inşa çalışmalarında, hattın geçtiği güzergahta binin üzerinde ağaç acımasızca katledilmiş, tam bir yasa tanımazlıkla, ben yaptım oldu anlayışıyla gasp etmekle özdeş bir kamulaştırma politikası izlenmiş, insanların özel arazine girilmiştir. Her türlü hak arayışının bürokratik aymazlık duvarına çarpıp geri döndüğü bir hukuksuzluk yaşanmaktadır.

İktidar, her şeyi en iyi ben bilirim anlayışıyla yıkıp dökmeye, halka sormadan halk adına kararlar almaya devam etmektedir. Gezi direnişi sırasında otobüs duraklarını bile halka soracağını söyleyen yeni muktedirlerin söylediklerinin nasıl bir aldatmaca içerdiği bu projeyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. En küçük bir talebi bile yanıtlamayan, engel çıkartan bir zorbalıkla karşı karşıyayız.

Kent yaşamını, kentliyi doğrudan ilgilendiren böylesi bir projede ne meslek odalarının ne de sendikaların görüşüne başvurulmamış, öneri ve uyarıları dikkate alınmamıştır.

Bir kez daha derin bir kaygıyla uyarmak isteriz ki, yapılan iş, organize bir cinayete davetiye çıkarmaktır. Vebali büyüktür! Başta İstanbul halkı olmak üzere duyarlı kamuoyunu sorunu sahiplenmeye ve eylemimize katılmaya davet ediyoruz!

Haydarpaşa Dayanışması, Kadıköy Kent Dayanışması”

10314559_1457535517847949_860058353927995669_n