(Sebahat Karakoyun – BirGün, 1 Ağustos 2014)

Çevre Bakanı Güllüce’ye göre, 3. Köprü trafikte araçların dur-kalk sürelerini kısaltarak sera gazı emisyonlarını azaltacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul’un son doğal yaşam alanları üzerinde geri döndürülemez yıkıcı sonuçlar yaratacağı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış olan 3. Köprü’nün “trafikte araçların dur-kalk süreleri kısalacağından sera gazı emisyonlarını azaltacağını” iddia etti. CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun, yapımı devam eden 3. Köprü’nün doğal yaşam alanlarına olumsuz etkilerine yönelik soru önergesine yanıt veren Bakan Güllüce, projeyi “bilim dışı bir açıklama’’ ile savundu. 3. Köprü’nün su kaynaklarına yönelik olumsuz etkilerine yönelik soruyu Bakan Güllüce, “Su kaynaklarıyla ilgili görev, yetki ve sorumluluğun İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde” olduğunu belirterek yanıtsız bıraktı. Gülllüce, Tanrıkulu’nun “Köprü projesi ile birlikte geçirimsiz yüzey alanının artacağı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise bu artış sonrasında yüksek yağmur suyu debilerinin, akış erozyonu ve sellere neden olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmuş mudur? Deniz kıyısı çevresindeki çalışmalar sırasında, yunusların ve diğer canlıların zarar görmemesi için alınan önlemler var mıdır?” sorularını da görmezden geldi.

SERA GAZI AZALACAK
Önergedeki “Projenin sonuna gelindiğinde, yaşanacak trafik artış, ile birlikte bölgesel sera gazı emisyonlarında artış görülmeyecek mi?” sorusunu da Güllüce, “bilimsellikten uzak” bir şekilde şöyle yanıtladı: “Ulaştırma sektöründe kullanılan fosil yakıtlar, ulaştırma kaynaklı sera gazı emisyonlarında en büyük paya sahiptir. Bununla birlikte araçların trafikte geçirdikleri süreler bu emisyonların artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda 3. Köprü projesi ile araçların trafikteki uzun bekleme süreleri ve dur-kalk diye tabir edilen süreleri kısalacak olup, 3. Köprü inşaatının tamamlanması ile karayolu taşımacılığındaki sera gazları emisyonlarında azalma görülmesi beklenmektedir.”

ÇMO’DAN TEPKİ TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Bakan Güllüce’nin yanıtındaki gerekçelerin “bilimsellikten uzak” olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Karbon emisyonlarıyla ve iklim değişiklikleriyle mücadelede en önemli kriter yutak alan olarak nitelenen yeşil alanlardır. İklim değişikliğiyle mücadelede yeşil alanların korunması gerekirken bunu yapmak yerine orman arazisinden otoyol geçirip, ardından da ‘trafikte dur-kalk azalacak, dolayısıyla emisyon da azalacak’ derseniz yanılırsınız. Otoyol arttıkça taşıt sayısı da artar. Bu, herkesin bildiği bir gerçek. Çok bilinen bir gerçek daha var otoyol arttıkça taşıt miktarı artar burada emisyonun azalacağını söylemek büyük bir yanılgıdır. Köprü inşaatıyla asfalt bağlantı yollarıyla beraber kilometrelerce otoban tüm sulak alanların yok edilmesine neden oluyor. Bunlar ortadayken sadece ‘dur-kalk azalacak, dolayısıyla karbon emisyonları da azalacak’ diye savunma yapmak, onlarca teknik üniversitenin olduğu, AB’ye üye olmaya çalışan bir ülkenin Çevre Bakanı’na hiç yakışmıyor.”