(Erdinç Çelikkan-Hürriyet, 5 Ağustos 2014)

KURAKLIKLA ilgili ciddi riskler oluştuğunu açıklayan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, “Su havzalarının, orman alanların korunması için tüm bakanlıklar ve yerel yönetimler harekete geçmeli” dedi.

KONYA’da yaşanan hidrojeolojik kuraklığa benzer problemlerin birkaç yıl içinde başka yerlerde de yaşanabileceğine dikkat çekildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, 2014 yılının geri dönüşü olmayan izler bıraktığını belirterek, “Benzer kuraklık problemlerini atlatamayacağımız somut bir gerçektir” dedi.

KONYA İTİRAFI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Konya ile ilgili açıklamalarının kuraklığın ne kadar kritik bir noktaya geldiğinin itirafı niteliğinde olduğunu kaydeden Bozoğlu, şunları söyledi: “Bir an önce tüm kentler için israfı engelleme ve tasarruf tedbirleri için çağrı yapılmalı, Büyükşehir Belediye Başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı ve ilgili tüm kurumlar bir araya gelerek kuraklık acil eylem planını oluşturarak, durumu ve yapılacakları detaylı bir biçimde kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ülkemizde yaşanan kuraklığın en belirgin sinyalleri kış aylarında verilmişti. Kızılırmak Nehri’nin çıkışında suyun 7 kat azaldığı, Sakarya Nehri’nde kuraklık yaşandığı, Sapanca Gölü’nde, Eymir Gölü’nde ve diğer birçok yer üstü suyunda azalma oldu. Kış aylarında yağışların azaldığı biliniyordu.

BUGÜNÜ KURTARIR

Ülkemizde 3-4 yılda bir yoğunlaşan yağış azalmalarının ve su havzalarındaki tükenişin bilgisi birçok akademik çalışmaya konu olmuştu. Önlem alınmaması ve üstüne bir de mikro HES’lerle derelerin tükenişe sürüklenmesi, yer altı sularının beslenmesinin engellenmesi krizi daha da büyütmeye başladı. Sadece barajlardaki doluluk oranları veya borularla uzak diyarlardan su getirme çabasının bugünü kurtarma ama geleceği dert etmeme süreci olduğunu, Konya Ovası’nda yaşanan hidrojeolojik kuraklık da ortaya koymuştur.

Bu yılı atlatmak bir şeyi çözmez

Baran Bozoğlu, şöyle devam etti: “Bu yılı geride birçok geri dönüşü olmayan iz bırakarak Konya Ovası’nda hidrojeolojik kuraklık, kurumuş dereler ve göller gibi sorunları atlatsak bile birkaç yıl içerisinde benzer problemlerle tekrar karşılaşacağımız somut bir gerçektir. Bu nedenle, geç olmadan, gözetmeyen projelerin yer seçimleri tekrar gözden geçirilmelidir.

Kuyu envanteri bulunmuyor

Baran Bozoğlu, “Kuyu envanteri tutulamıyor, kaçak kuyulara denetim, yaptırım uygulanmıyor. Yeraltı suları en değerli su kaynaklarıdır. Bunların korumamak, ülkenin su kaynaklarının korunamadığının göstergesidir. Ankara’nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler yer altı sularının tükenmesi nedeniyle açık kanalizasyon haline dönen Sakarya Nehri’nden sulama yapmaya başladı” dedi.