(KOS Medya – 7 Ağustos 2014)

Kuzey Ormanları Savunması, Nükleer Karşıtı Platform (NKP) İstanbul bileşenlerinin 21-25 Temmuz tarihleri arasında Marmaris beldesi Turunç’ta düzenlediği “Eğitimci Eğitimi Kampı”na katıldı.

Kampta NKP’nin nükleer güç santrallerine karşı uzun zamandır yürüttüğü mücadelede yer alan deneyimli aktivistler, konunun uzmanları bilim insanları ve ekoloji mücadelesinin yanında toplumsal mücadelenin bir çok alanında emek veren insanlar bir araya geldi. Oldukça yoğun bir programla 5 gün süren kampta, nükleer enerji problemi; NKP’nin tarihinden İstanbul, Sinop ve Mersin’deki mücadele süreçlerine, ÇED raporlarına karşı yürütülecek hukuki süreçlerden nükleer güç santrallerinin yarattığı atık problemlerine dek bir çok yönüyle mercek altına alındı. Aktivistlerin özellikle yerel halklarla iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken noktalara da eğilinen kampta, ülke çapında basın ve internet medyası olanaklarının etkin kullanımına dair de çalışmalar yürütüldü ve alternatif enerji kaynaklarının dünya üzerindeki kullanımı ve fayda-maliyet analizlerini içeren sunumlar gerçekleştirildi.

image

Her günün sonunda gerçekleştirilen forumlarla da, nükleere karşı mücadeleyi güçlendirmeye katkı sağlayacak farklı yollar araştırıldı. Nükleer karşıtı mücadelenin vizyonu ve nasıl geliştirilebileceği, toplumda farkındalık yaratmanın yeni ve daha etkili yollarla nasıl sağlanabileceği üzerine fikir paylaşımında bulunuldu.

Nükleere karşı mücadelede önemli bir viraj olan kamp, nükleer güç santrallerine yaslanan ve alternatif kaynaklara yönelmeyerek devasa maddi ve manevi kayıplar yaratan enerji politikalarının ülke geleceği için oluşturduğu tehditi anlama ve mücadeleyi gençleştirip güçlendirme anlamında önemi bir boşluğu doldurdu.

image
———————————————————-
1.GÜN
Nükleer Karşıtı Platform İstanbul bileşenlerinin, “Eğitimciler Eğitimi Kampı”, 21 Temmuz‘da İstanbul, İzmir, Sinop ve Mersin‘den çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek odaları, dernekler, Gezi süreciyle ortaya çıkan park forumları ve Kuzey Ormanları Savunması ile yerel NKP‘lerden genç gönüllülerin ağırlıkta olduğu 45 temsilci ve aktivistin katılımıyla Muğla`nın Turunç Beldesi`nde başladı.

Organizasyonda; toplumsal mücadeleyi güçlendirmek ve birikim aktarma yöntemlerini değerlendirmek, bilgi dağarcığını geliştirmek, nükleer karşıtı hareketi yürütecek katılımcıların donanım ve etkinliğini desteklemek amaçlanıyor.

Kampta ilk gün, İstanbul NKP Dönem Sözcüsü Erhan Karaçay‘ın yaptığı “Kısa NKP Tarihi” sunumu ile başladı. Karaçay, NKP‘nin 70`li yılların ikinci yarısından bu yana yürüttüğü mücadeleyi ve geçirdiği değişimleri özetledi. Türkiye ve dünyada enerji politikaları projeksiyonuna da değinen Karaçay, Türkiye`nin enerji bağımlılığı ve uluslararası siyasal hareketle ilişkisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Karaçay ayrıca, enerji potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye`nin nükleer enerjiye ihtiyacı olmadığını da vurguladı.

image

Ardından Jeoloji Mühendisleri Odası üyesi ve iletişim eğitimcisi Savaş Yılmaz, katılımcıların yoğun bir ilgiyle takip ettiği “Eğitimci Eğitiminde İletişim ve Yöntem” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Yerel kitlelerle iletişimin, kamuoyu mesajlarının oluşturulmasında dikkat edilmesi gerekenlerin ve algıları farklılaştıran noktaların analizi üzerine aktarımlarda bulundu.

Savaş Yılmaz`dan sonra, Metalurji Yüksek Mühendisi ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük, “Enerjinin Yoğun Kullanım Alanları ve Çevre İlişkisi” sunumuna başladı. Türkiye`de katma değer üretmeyen sektörlerin; siyasi yönelimlerin belirlediği, bütçe yükü ve kaynak israfına sebep olan enerji politikalarıyla bağını ortaya koydu.

Gün sonunda, izledikleri sunumları değerlendiren katılımcılar, gerçekleştirdiği ön forumda, kamp süreci boyunca yapılacak forumlarda nükleer enerjiyle mücadelede ele alınacak önemli başlıkları belirledi.

image

2.GÜN
NKP İstanbul bileşenlerinin “Eğitimci Eğitimi Kampı”nın ikinci günü, Prof. Hayrettin Kılıç`ın, nükleer güç santrallerdeki güncel gelişmeleri aktardığı sunumuyla başladı. Kılıç, bu sunuma başlamadan önce Türkiye`deki nükleer karşıtı hareketin son 25 yılını ve Akkuyu`da sürdürülen mücadelenin dinamiklerini yansıtan bir video paylaştı. Sunumunda nükleer güç santrallerinin dünya ölçeğindeki gelişmelerini ve sorunlarını aktaran Kılıç, insanlığın geleceğini tehdit eden bu projelerin çıkmazlarını ve nükleer tekellerin bu çıkmazları aşmak için, devletlerle ortak olarak giriştiği kamuoyunu görmezden gelen ve çevre katlini perdeleyen hamleleri teşhir etti.

Öğleden sonraki oturumda 22 Temmuz 2006`da, Nükleersiz Yaşam Şenliği sırasında Karadeniz dalgalarında yitirdiğimiz Öner, Soner ve Güneş`in anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından Sinop NKP`den Metin Gürbüz Sinopbizim`den Oya Koca, Sinop`taki nükleer santral sahası ve arka plan konulu sunumlarıyla Sinop`taki nükleer karşıtı hareketin on yılını aktardılar.

Aynı akşam gerçekleştirilen forumda kampın verimliliğinin artırılması, eğitimlerin daha verimli hale getirilmesi üzerine kararlar alındı. Forum sırasında İğneada Demirköy Çevre Platformu`ndan (İDÇEP) temsilcilerle yapılan telefon görüşmesinde, İğneada nükleer santral projesine karşı yürütülen çalışmalar ve İDÇEP`in önündeki süreç konusunda bilgi alındı.

image

3.GÜN
NKP İstanbul bileşenlerinin “Eğitimci Eğitimi Kampı”, üçüncü gün sunumlarıyla devam etti.
Sabah oturumunda Mersin NKP üyesi Sabahat Aslan, 90`lı yıllardan bu yana devam etmekte olan Mersin Akkuyu NKP mücadele süreçlerini özetledi. Ardından Avukat Semra Kabasakal da, bu mücadelenin hukuki süreçlerinin işletilmesinde edinilen tecrübeleri aktardı.

Öğleden sonra oturumunda Avukat Arif Ali Cangı, vatandaşların ÇED raporlarını takibinin ve genel olarak hukuki süreçlerde bireysel bilgi edinme haklarını işletmesinin önemine değindi. Cangı ayrıca, Türkiye`nin de imzasının bulunduğu uluslararası sözleşmeler hakkında bilgi verdi ve bunların nükleer santral projeleriyle çatıştığı durumları aktardı.

Üçüncü günün son sunumunu, kampa görüntülü internet bağlantısıyla katılan Mersin NKP üyesi Çevre Mühendisi Yılmaz Kilim gerçekleştirdi. Kilim, Akkuyu Nükleer Santral projesi için düzenlenen revize ÇED raporunun çevre tahribatı boyutunu gizleyen ve hukuksuz uygulamalara olanak veren noktalarına değindi.

Günün sonunda kamp katılımcıları, Akkuyu ÇED raporunun, yarın Ankara`da yapılacak ikinci İnceleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısını protesto etmek amacıyla slogan atölyesi gerçekleştirdi.

Kampta üçüncü gün, Şili diktatörü Pinochet`in, başkanlığını meşrulaştırma amacıyla hazırlandığı referanduma karşı muhalif güçlerin yürüttüğü alternatif kampanyanın kazandığı başarıyı anlatan film “No”nun izlenmesiyle son buldu.

image

4.GÜN
NKP İstanbul Bileşenleri Eğitimci Eğitimi Kampı‘nın dördüncü gününde konuşan Alper Öktem, nükleer santrallerin 10 km uzağında yüzde 20-40 oranında olan kanser riskinin santrale 5 km yaklaşıldığında yüzde 60-75 oranında arttığını vurguladı. Öktem, kanser riskinin yaş küçüldükçe fazlalaştığını söyleyerek nükleer santralleri “gelecek nesiller için tehdit unsuru” olarak tanımladı.

Radyasyonun insan sağlığına bedensel, psikolojik ve genetik zararlarının olduğunu söyleyen Mersin Tabipler Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan ise Türkiye‘de kanser istatistiklerinin düzgün biçimde tutulmadığını ve yapılan araştırmaların halktan gizlendiğini belirtti.

Gazeteci Filiz Yavuz‘un sosyal medya ve haber atölyesiyle devam eden program, nükleer karşıtı argümanların güçlendirilmesi için düzenlenen münazarayla son buldu.

image

5.GÜN
Ülkemizde üç nükleer güç santralinin inşası tartışmasının bir siyasi mesele olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar; “Barışçı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir enerji mümkündür” dedi.

Uyar, dünyanın 1978`den itibaren nükleer güç santrallerinden vazgeçtiği ve yenilenebilir enerjiye yöneldiğini belirtti. Çözüm odaklı bir politik vizyon ve uygun teknoloji ile kullanıldığında, yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal kaynaklar), enerji ihtiyacının tamamını karşılayacağını bilimsel verilerle açıkladı.

NKP İstanbul Bileşenleri Eğitimci Eğitimi Kampı`nın son gününde; kamp süresince tüm boyutlarıyla değerlendirilen nükleer güç santrallerinin yarattığı ekolojik, sosyoekonomik ve tıbbi sorunlar karşısında çözümsüz olunmadığı bir kere daha vurgulandı.

Öğleden sonraki oturumdaki sunumunda, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Onur Çağdaş Ekici, nükleer güç santrallerin atık sorununun hala çözülememiş olduğunu dünyadan verdiği örneklerle ortaya koydu. Ekici, nükleer güç santrallerinin iddia edilenin çok üzerinde bir oranda sera gazı salınımına sebep olduğunu belirtti.

Beş günlük eğitim kampının sonunda gerçekleştirilen forumda, nükleer karşıtı mücadelenin örgütlenmesi ve toplumsallaştırılmasına dair program yenileme ihtiyacı ve yeni kamuoyu yaratma yöntemleri tartışıldı.
Gazeteci Filiz Yavuz‘un sosyal medya ve haber atölyesiyle devam eden program, nükleer karşıtı argümanların güçlendirilmesi için düzenlenen münazarayla son buldu.

image