(Cumhuriyet –  9 Ağustos 2014)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’na Park Orman’ın durumunu ve hazırladıkları rapor yüzünden görevden alınan görevlileri sordu.

Tanrıkulu “Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder başkanlığındaki 4 kişilik komisyon tarafından hazırlanan Park Orman inceleme raporu neden değerlendirilme miştir? İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci hazırladıkları Park Orman raporu nedeniyle görevden alındığı iddiaları doğru mudur?” başlığı altında hazırlananan soru önergesinde şunlara değinildi;

“Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat parkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmıştır. Orman ve Su işleri Bakanlığının Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat parkının imara açılmasına verdiği olur tartışmalara neden olmuştur. Or­man ve Su İş­le­ri Bakanlığı İstanbul 1. Böl­ge Mü­dü­rü Ha­luk Öz­der baş­kan­lı­ğın­da­ki 4 ki­şi­lik ko­mis­yon ta­ra­fın­dan hazırlanan Park Orman inceleme raporunun gözardı edilmesi, park orman projesinin 2873 sa­yı­lı Mil­li Park­lar Ka­nu­nu­nu­n” 14. ve “Mil­li Park­lar Yö­net­men­li­ği­ni­n” 5. mad­de­sin­de be­lir­ti­len ya­sak­lar­la çeliştiğine yönelik iddialar, konun aydınlatılmasını ve bilgilendirme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu bağlamda; 1- Or­man ve Su İş­le­ri Bakanlığı İstanbul 1. Böl­ge Mü­dü­rü Ha­luk Öz­der baş­kan­lı­ğın­da­ki 4 ki­şi­lik ko­mis­yon ta­ra­fın­dan hazırlanan Park Orman inceleme raporu neden değerlendirilmemiştir? 2- İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci hazırladıkları Park Orman raporu nedeniyle görevden alındığı iddiaları doğru mudur? 3- Orman ve Su işleri Bakanlığının Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat parkının imara açılmasına verdiği olur hangi raporlara dayanmaktadır? Raporlar kim tarafından hazırlanmıştır? 4- Orman ve Su işleri Bakanlığının Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat parkının imara açılmasına verdiği olur’un dayanakları nelerdir? 5- Orman ve Su işleri Bakanlığının Park Ormanın imara açılmasına verdiği olur ile İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci hazırladıkları Park Orman raporu neden çelişmektedir? 6- Park orman projesinin 2873 sa­yı­lı Mil­li Park­lar Ka­nu­nu­nu­n” ve “Mil­li Park­lar Yö­net­men­li­ği­ne” uygunluğu hangi maddelere dayandırılmıştır? 7-Park Orman projesi nedeniyle kesilecek ağaç sayısı kaçtır? 8- Park Orman projesi nedeniyle zarar görecek bitki ve hayvan türleri nelerdir?9 – Hacet Deresi tabiat alanında zarar görecek bitki ve hayvan türleri nelerdir? 10- Park Orman projesi nedeniyle ölecek yaban hayvanı sayısı kaçtır?”