(Ömer Erbil – Radikal / 13 Ağustos 2014)

Ataköy’de durdurulan inşaatlar için ‘devam’ kararı veren mahkeme kararı gereği belediyenin mühürlediği ve ruhsatlarını iptal ettiği çalışmalarda mahkeme kararını uygulamak için 30 gün süresi var. Yeni bir yargı kararı alınıncaya kadar da inşaatlar devam edecek.

Bakırköy Belediyesi mahkeme kararı gereği mühürlediği ve ruhsatlarını iptal ettiği inşaat çalışmalarında mühürleri söküp inşatlara devam demesi gerekiyor. Mahkeme kararını uygulamak için 30 gün süresi var. Yeni yargı kararı alınıncaya kadar inşaatlar devam edecek. İşin aslına bakarsanız 1/5000 ölçekli imar planlarına yürütmeyi durdurma kararı verilmişken, inşaatların devam etmesi hukuksal bir çıkmazın sonucu. Bir mahkeme ruhsatlar geçersiz derken diğer mahkeme ruhsatları geçerli kılacak karar aldı. Ancak son alınan karar geçerli olduğundan, inşaatlar devam edecek. 

5. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma kararı verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları iptal edilirse ne olacak? O zaman inşaat ruhsatlarına temel teşkil eden planlar iptal olduğundan ruhsatların yeniden yenilenmesi gerekecek. Bu durumda Bakırköy Belediyesi inşaat ruhsatını yeni plana göre vermek zorunda kalacak. 2 ay içinde Bakırköy Belediyesi ruhsat vermez ise yetki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçecek. İBB isterse –ki kendi hazırladığı plan olduğundan istemesi doğal– inşaat ruhsatları verilerek Ataköy sahildeki inşaatlar tamamlanacak. Gelinen son noktada Ataköy’deki sivil direniş sadece tarihi baruthane binalarının da bulunduğu 160 parselde yapılması düşünülen Blumar projesine engel olabilmiş gözüküyor.