(Hürriyet – 25 Ağustos 2014)

DİDİM Demokrasi Platformu Üyeleri, 2010’da Didim Belediye Meclisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanan 3. Koy’un imar planlarının iptalini istedi. Didim Altınkum Yalı Caddesi’nde önceki akşam basın açıklaması yaparak imza kampanyası düzenleyen platform üyelerine siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Platform adına konuşan Didim Derneği Başkanı mimar Ali Budak, “Plan, 3. Koy ve çevresine yoğun yapılaşma getiriyor. Bölge halen halka açık olarak kullanılırken, planda yeşil alan, otopark, spor, çocuk bahçesi ve park yeri gibi toplumca kullanılacak hiçbir alan bulunmuyor. 3. Koy, planda gösterilen turizm tesislerinin kullanımına sunularak halka kapatılacak” dedi.

Dava devam ediyor

Planın Didim halkının değil, bazı kişilerin çıkarlarını gözettiğini iddia eden Budak, 9 Mayıs 2013’te İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtıklarını hatırlatarak, “Dava devam ediyor. 2010’da belediye meclisi bu planı uygun bularak, Bakanlığa onaylanmak üzere göndermişti. Biz bu planı istemiyoruz. Çünkü 3. Koy bölgesini, sadece kıyıda yer alan sıradan bir bölge olarak değerlendirmek eksik ve hatalı kararların üretilmesine neden olacak. Başka Didim yok” diye konuştu. Ali Budak, Didim Belediyesi’ne mayıs ayı meclis toplantısı öncesinde planın iptali yönünde yeni bir karar alınmasını öneren başvuruda bulunduklarını, dilekçelerinin eylül gündemine alınacağının sözünü aldıklarını belirtti.