(Edirne Hudut, Foto:Yusuf Yavuz – 16 Eylül 2014)

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu önderliğinde TMMOB, TTB, Ergene Platformu, Trakya Platformu ve MAREM’den oluşacak bir heyet “Ergene Derin Deşarjı” kapsamında Ergene Nehri’nin Çorlu kesimi ile deşarjın yapılacağı Şerefli Deresi’nin Marmara Denizi bağlantısında hafta sonu inceleme gerçekleştirecek…

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu önderliğinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), Ergene Platformu, Trakya Platformu ve MAREM’den oluşacak bir heyet “Ergene Derin Deşarjı” kapsamında Ergene Nehri’nin Çorlu kesimi ile deşarjın yapılacağı Şerefli Deresi’nin Marmara Denizi bağlantısında hafta sonu inceleme gerçekleştirecek.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaçar, yaptığı açıklamada, “Ergene Hayata Dönsün” diyerek yıllardır Trakya’ya, doğaya sahip çıkan yurttaşları da Çorlu ve Tekirdağ’da beklediklerini belirterek, “TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu olarak bölge baroları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği, Ergene Platformu, Trakya Platformu ve MAREM ile birlikte 20 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 11.00’de Çorlu’da Ergene Nehri’nde ve Ergene Nehri’ne bırakılan sanayi atıklarının derin deniz deşarjının yapılacağı Şerefli Deresi’nin Marmara Denizi bağlantısında saat 12.00’de inceleme gezisi yapılması kararlaştırılmıştır. İnceleme gezisine katılan heyetlerin tespit ve gözlemlerini kamuoyuyla paylaşacağı ortak basın açıklaması saat 14.00 te Tekirdağ Ticaret Odası Konferans Salonunda yapılacaktır” dedi.

20140911_marmaramareafis