(İleri – 19 Eylül 2014)

Bakırköy Çamlık Parkı Forumu, hem Bakırköy’ün hem de İstanbul’un önemli kamusal mekanlarından biri olan Ataköy Sahili’nin yağmalanmasına karşı yarın eylem yapacak.

Bakırköy Çamlık Parkı Forumu, TOKİ eliyle yağmaya açılan Ataköy Sahili için yarın eylem yapacak. Bizans Dönemi’ne ait olan ve Baruthane olarak bilinen tarihi binanın da bulunduğu araziye yapılan konutlar, Mimarlar Odası’nın bütün hukuki girişimlerine rağmen devam ediyor.

“Ataköy Sahili’ni Vermiyoruz!” başlığıyla yapılacak saat 15.00’de Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda başlayacak. Ataköy sahilinde işlenen kent suçuna dikkat çekmek amacıyla Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) üyesi pek çok sanatçı da eyleme çağrıda bulunuyor.

Eski Ataköy Plaj Tesisleri’ni içine alan, Emlakbank ve TOKİ arasında imzalanan 14 Aralık 2001 tarihli protokolle TOKİ’ye devredilen arazide, Bizans Dönemi’ne ait olan ve tarihi Baruthane binası da bulunuyor.

Ataköy Sahili’nde yapılan lüks konutlarla ilgili Mimarlar Odası, Baruthane yapılarıyla birlikte çalışmaların devam ettiği diğer parsellerdeki inşaatlara, yasaya aykırı olarak ruhsat verildiği gerekçesiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Yerel Mahkeme, “telafisi güç sonuçlar doğurabilir” diyerek yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve Bakırköy Belediyesi’nin, söz konusu inşaatları mühürlemesi gerektiği yazılmasına rağmen inşaat çalışmaları devam etmişti.