(Olgu Kundakçı / Birgün – 1 Ekim 2014)

Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın TÜRGEV’e yaptığı 100 milyon dolar bağışla imara açtırdığı iddia edilen Sevda Tepesi’nde yapılaşma öngören planlar bilirkişi tarafından kamu yararına aykırı bulundu. Planların iptali bekleniyor

 Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdulaziz’in  30 yıl önce satın aldığı  Sevda Tepesi’ni  TÜRGEV’e yaptığı 100 milyon dolar bağışla yapılaşmaya açtırdığı iddia edilen imar planları Şehir Plancıları Odası’nın (ŞPO) açtığı davada bilirkişi heyeti tarafından yasaya aykırı bulundu. İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, bilirkişi heyeti boğaza nazır 1.derece SİT alanı olan korunun  imara açılmasını  2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun  3. maddesinin “toplum yararını gözeterek doğal alanların korunmasını” hedefleyen bentlerine aykırı buldu. Raporda, Sevda Tepesi’ne 2,5 katlı turizm tesisi öngören imar planı değişikliğinin üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu belirtilirken; dava konusu alanda plan değişikliğini  gerektiren koşulların ise oluşmadığı dile getirildi. Bilirkişi heyeti, raporda imar planının bölgenin doğal ve özgün yapısını destekleyen bir alanda yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğunu ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yapılaşma eğilimlerini tetikler yönde emsal teşkil edeceğini ifade etti.

‘KORUNUN DOĞAL YAPISI BOZULUR’
Sevda Tepesi’nin bulunduğu 945 ada, 12 parsel 1983 yılında onaylanan Boğaziçi Nazım İmar Planı’nda Koruya Katılacak Alanda kalıyor. Boğaziçi Nazım İmar Planı’nın açıklama raporuna göre  “Koruya katılacak alanlara tahsis edilen parsellerde muvakkat dahi olsa hiçbir inşaat yapılamaz” hükmü geçerli. Araziye ilişkin 2012’de İBB meclisinden geçirilen imar planı değişikliğine ise “Koruya katılacak alanda konaklamaya yönelik turizm tesisleri yer alabilir” plan notu eklendi. Sevda Tepesi’ndeki korunun İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’ndaki yeşil alan sisteminin önemli bir parçasını oluşturduğuna dikkat çeken bilirkişi heyetine göre ise yasaya göre yeşil alan olarak sayılması öngörülen arazinin imar planı değişikliğiyle yapılaşmaya açılması doğal yapıyı bozacak.
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, “Bilirkişi raporu,  imar planı değişikliğinin çok açık bir şekilde Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğunu söylüyor, planın iptalini bekliyoruz” dedi.

TÜRGEV’E RÜŞVET İDDİASI
Sevda Tepesi’ni yapılaşmaya açan imar planı Kral Abdullah tarafından TÜRGEV’e yapılan bağışla gündeme gelmişti.  Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile görüşmesi ardından 26 Nisan 2012 günü Suudi Arabistan Krallığı, Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulunda yer aldığı TÜRGEV’in  hesabına 99 milyon 990 bin 990 dolar yatırdı. Kral Abdullah 28 Mayıs 2012’de Sevda Tepesi’ne imar izni verilmesi için başvuruda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2012’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yazı yazılarak araziye yapılanma hakkı verilmesi istendi. Boğazda yer alan 57 dönümlük koruya maksimum 7.50 metre turizm tesisi inşaatına olanak tanıyan imar planı Haziran 2012’de İBB Meclisi’nden geçerek 22 Ekim 2012’de Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından onaylandı. CHP milletvekilleri iddiaları soru önergeleriyle TBMM gündemine taşımıştı.

***

Kralın 30 yıllık imar sevdası

Kandilli’de 1.derece doğal SİT alanı olan Sevda Tepesi, ANAP iktidarında yabancıların mütekabiliyet beklenmeden Türkiye’de mülk edinmelerini sağlayan yasa değişikliği ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Abdullah Bin Abdülaziz’e  1984’te satıldı. Koru arazisi Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar nedeniyle 28 yıl boyunca imara açılamadı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Suudi Kralı için, “Adam 20 küsur yıl önce 27 milyon dolar ödeyip almış, yazıktır. Oraya sadece 4 adet villa yaptıracak” demişti.