(BirGün, 5 Ekim 2014)

Bozcaadalılar, bağları ve tarım alanlarını betonlaştıracak, Akvaryum Koyu’nu imara açacak planı yürüyüş yaparak protesto etti. Adalılar, planın revize edilmesini istedi.

Bozcaadalılar, adada rant amaçlı yapılaşmanın önünü açan imar planını düzenledikleri yürüyüşle protesto etti, plana karşı imza kampanyası başlattı.

Bozcaada Forumu’nun çağrısıyla bir araya gelen genç-yaşlı yüzlerce Bozcaadalı, ‘Diren üzüm bağları’, ‘İmar planına itirazımız var’, ‘Ekolojik dengenin bozulmasına karşıyız’, ‘Adanın geleceğine biz karar veririz’, ‘Başka Bozcaada yok’, ‘Bağa girdim bağ budanmış, bağa beton dadanmış’ yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş, ‘Üzüm! Şarap! Bozca! Ada!’ sloganlarıyla sona erdi.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, turizm yayınlarında dünyanın en güzel dördüncü adası seçilen Bozcaada’nın yalnız Türkiye için değil dünya için de büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Adanın karakterine aykırı yapılacak her uygulama hem Türkiye için hem de dünya için büyük bir kayıp olacaktır. Bu endişelerimizden dolayı 1/100.000 ölçekli Çanakkale Balıkesir Bölge Çevre Düzeni Planı’ndaki bazı noktalara itirazlarımız bulunmaktadır” denildi.

IMG_6966

ADA GERÇEKLERİNE UYMUYOR
Açıklamada, Bozcaadalıların plana yönelik itirazları şöyle sıralandı:

>> Ada halkından, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadan bu plan yapıldı.

>> Planda yer alan Bozcaada’nın güneyinde kentsel gelişim alanı olarak tespit edilen bölge, ada gerçekleriyle uyuşmuyor. Yapılacak kentsel gelişme mevcut olan Bozcaada merkezinin çevresinde olmalı. Öngörülen alana altyapı ve belediye hizmetlerinin götürülmesi fiziki ve mali açıdan ada kaynaklarını gereksiz şekilde zorlayacak.

DOĞA TAHRİP OLACAK
>> İmar planına bakıldığında özellikle doğu ve güney sahillerdeki projelendirmelerin koruma kararlarıyla çelişkili olarak parsel bazında hakkaniyet gözetmeden yapıldığı görülüyor. Yeni günübirlik tesis alanları plandaki haliyle adanın doğal yapısını, doğal plajlarını, bitki örtüsünü tahrip edecek Burada öngörülen kentleşme, bu alanların betonlaşmasına sebep olacak.

>> Planlanan yolların genişliği ada ölçeği dikkate alınmadan yapıldı. Plajlar ve günübirlik tesis alanları kıyı kanunu, mevcut tarımsal alanlar ve SİT alanları dikkate alınarak yeniden tasarlanmalı.

BAĞLAR BETONLAŞACAK
>> Yeni sanayi tesisleri adanın kapasitesi göz önüne alınarak imar planında belirtilen tek bir bölgeyle sınırlandırılmalı. Aksi takdirde 5 bin metrekarelik tarım alanları içinde yapılacak bu üretim tesisleri -tapuya ‘amacı dışında kullanılamaz’ şerhi koyulsa dahi-başka amaçla kullanım potansiyeline de sahip olacak, bağlık alanlarda geri dönüşü mümkün olamayan betonlaşmalara neden olacak ve zaten kısıtlı olan bağları ve tarımsal alanları yok edecek.

IMG_6952

Bozcaadalılar, adada betonlaşmayı getirecek planın iptali talebiyle bir de imza kampanyası başlattı. Toplanan imzalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

NE OLMUŞTU?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı, 8 Eylül’de askıya çıkan planda tarım alanlarının ‘bağ evi’, üçüncü derece doğal SİT alanı olan Akvaryum Koyu’nun ise ‘kentsel gelişim alanı’ ve ‘turizm tesis alanı’ adı altında imara açılması öngörülüyor. Ayrıca plana göre tarım alanlarında ‘tarımsal tesis’ adıyla tesisler açılabiliyor. Şehir plancıları ‘tarımsal tesis’ adı altında bölgeye 100-150 metrekarelik villaların yapılabileceğini dile getiriyor.

IMG_6967