(Birgün – 13 Ekim 2014)

AKP hükümetinin rant projelerinden biri olan ve ‘Galataport’ olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı’na ilişkin projeye yargıdan durdurma kararı çıktı.

Galataport’ta ortak olan Ferit Şahenk ve Serdar Bilgili’ye bir kötü haber de Sarıyer Belediyesi’nden gelmişti.Belediye Başkanı Şükrü Genç, ikilinin ortak olduğu Fatih ormanları projesine ruhsat verilmeyeceğini açıklamıştı.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat 2013 tarihinde hazırlanan “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile “Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 6’ncı Dairesi’nde dava açmıştı.

İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ
Davaya, onaylanan imar planlarıyla Beyoğlu Kentsel SİT Alanı ile söz konusu planlama alanı içinde bir bütünlük sağlanamayacağı gerekçe olarak gösterilmişti. Bir diğer gerekçe de mevcut alanın yolcu gemisi karşılayan bir liman olmasının ötesine geçerek konaklama tesisleri, ofisler, alış-veriş merkezleri gibi fonksiyonların getirilmesiyle insan, araç ve yapı yoğunluğunu bölgenin kaldıramayacağı şeklinde belirtilmişti.

Dava, “Limanın eskiden bu yana kullanıldığı ve halen faal olduğu, esasen davacılar tarafından da burada kruvaziyer limanın yapılmaması gerektiği yönünde iddiaları bulunmadığı görülmektedir” denerek reddedilmişti.

TMMOB’un karara itirazını görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, söz konusu kararın kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

TMMOB karara dair “Galataport olarak adlandırılan tüm planlama süreçleriyle birlikte ÇED sürecine ilişkin olarak da yapılan tüm işlem ve eylemler derhal durdurularak kamunun zarara uğratılmasının önüne geçilmelidir” ifadelerini kullandı.

ÇED TOPLANTISI YAPTIRILMAMIŞTI
İstanbul’da Karaköy’den Tophane’ye kadar uzanan sahil şeridine Doğuş Grubu tarafından yapılması planlanan Galataport projesinin Karaköy Yolcu Salonu’nda yapılmak istenen ÇED toplantısı, İstanbul Kent Savunması bileşenleri tarafından protesto edilmişti.

ÇED sürecini meşru görmeyen grup toplantıyı açtırmazken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve şirket yetkilileri tarafından tutulan tutanakta toplantının açılamadığına dair ibare yer almadı. Bunun üzerine Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay tarafından toplantının açılamadığına dair tutanak tutuldu. İstanbul Kent Savunması üyelerinin de imzaladığı bu tutanakta toplantının hiç açılmamasına karşın Bakanlık yetkilisi tarafından düzenlenen gerçeğe aykırı tutanağın görevi kötüye kullanma niteliğinde olduğu belirtildi.