(Başka Haber – 14 Ekim 2014)

Manisa’nın Soma ilçesi Yırca köyüne kurulması planlanan termik santral için Kolin Şirketler Grubu’nun, bu sabah zeytinlik alanlara girerek 86 ağacı kestiği bildirildi. Bu kez iş makineleri yerine elektrikli testereyle alana giren şirket çalışanlarının daha fazla ağaç kesmesi, köylülerin jandarmayı çağırması ile önlendi. Soma İlçe Tarım Müdürlüğü, tarım alanlarına zarar verme ve ağaç kesimiyle ilgili tutanak tuttu.

Greenpeace avukatı Deniz Bayram, Yırca köyü yakınlarındaki zeytinlik ve tarım alanlarında bir kez daha suç işlendiğini söyledi. Bayram, Manisa’daki bütün idari birimlere yaptıkları başvurular ile tarım alanları ve zeytinlik alanların korunması için tedbir alınması taleplerine rağmen, “cezasını öderim, ağaçları da keserim” yaklaşımı ile hukuksuz ağaç kesiminin devam ettiğini kaydetti.

Av. Bayram, valilik başta olmak üzere bütün idari birimleri, hukuksuz ağaç kesimi ve tarım alanlarının tahrip edilmesine karşı görevlerini yerine getirmeye ve yetkilerini kullanmaya çağırdı.

Şirketin, 17 Eylül geceyarısı da alana girerek iş makineleriyle 13 ağacı yıktığını söyleyen Bayram, “Köylüler, o günden beri zeytinliklerini korumak için alanda nöbet tutuyor. Bugün ayrıca santralin Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci ile ilgili de bir skandal ortaya çıktı. Greenpeace’in sorduğu sorulara, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen yanıtlara göre Manisa Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde görüş bildirmemiş. Oysa müdürlük, ÇED sürecinde oluşturulan inceleme ve değerlendirme komisyonunun üyesi olarak belirlenmişti. Bu konuda iki farklı bakanlık tarafından verilen yanıtlar da çelişkili. Bakanlık ile Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ÇED mevzuatı uyarınca kendilerine herhangi bir başvuru olmadığını ifade ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyesi Manisa Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün, davet edildiği halde toplantılara katılmadığını ve projenin ÇED sürecine yazılı görüş vermediğini iddia ediyor.” dedi.

Av. Deniz Bayram, şöyle devam etti:

“Tarım Bakanlığı tarafından verilen cevapta, bir diğer çarpıcı nokta daha var. İl Tarım Müdürlüğü, bölgenin zeytinlik alan olması nedeni ile hukuki mevzuata uygun olarak bu alanda termik enerji santralinin kurulmasını uygun bulmamış ve izin vermemiş. Yırca köyü yakınında kurulmak istenen bu kömürlü termik santral, bölgedeki üçüncü santral olacak. Sağlık yönünden ciddi tehlikeler oluşturmasının yanısıra tarım ve zeytinlik alanları üzerinde yapılması planlanıyor. Böyle bir tabloda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ÇED sürecine dahil edilmemesi kabul edilemez. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, olumsuz görüş yazısını mart ve haziran aylarında yazmış fakat bu olumsuz görüş ÇED sürecine yansımamış. Hukuka uygun olarak yazılan bu yazılar nerede ve neden ÇED sürecine dahil edilmedi? Tarım ve zeytinlik alanların bu tür yatırımlara açılması ile ilgili hukuki düzenlemeler açık ve net. Bu nedenle de Tarım Bakanlığı nezdinde Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, kararını olumsuz olarak bildirdi. Bu projeyle ilgili her adımda, bir diğer hukuksuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz ay geceyarısı dozerler zeytin ağaçlarını kesti, şirket köylüleri arazilerden çıkardı. Tel örgü çekti, güvenlik kulübesi yerleştirdi ve dozerler her an orada, elinde testereler ile kişiler ağaç kesimi yapıyor ama acele kamulaştırma kararı hukuka aykırı, imar planı yok ve şimdi öğreniyoruz ki meşru bir ÇED süreci de yok, alanın tarım dışı amaçla kullanım izni de yok.” dedi.

(Cihan/DHA)