(yapi.com.tr – 20 ekim 2014)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 3. Havalimanı için açtığı davalara mahkeme tarafından yetkisizlik kararı verilerek Danıştay’a gönderildi

İstanbul’a üçüncü havalimanı ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB)  1,5 yıl önce açtığı üç dava dosyası mahkeme mahkeme dolaşırken henüz bir karar çıkmadı. Hürriyet’in haberine göre, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ( ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu, “Üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen, davalarına hangi mahkemenin bakacağına daha yeni karar verildi. Dava sürecinin uzatılmaya çalışıldığı kanaatimiz güçleniyor” iddiasında bulundu.

ÇMO projenin ihalesi, idari sözleşmenin iptali ve ÇED sürecine karşı dava açtı. İhaleyle ilgili 30 Nisan 2013’te Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul nöbetçi İdare Mahkemesi’ne gönderdi. İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde yeniden dava açıldı. Dava sürecinde bakanlık, ek süre talebinde bulunurken bu defa da aynı mahkeme yetkisizlik kararı vererek, yargı yerinin belirlenmesi amacıyla, dosyayı Danıştay’a gönderdi.

Danıştay 13. Dairesi ise Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğuna karar verdi. TMMOB’un ÇED süreciyle ilgili 12 Eylül 2013’te açtığı dava da mahkeme mahkeme dolaştı. ÇED iptali için İstanbul 7 . İdari Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Ancak Ankara 16. İdari Mahkemesi de yetkisizlik kararı vererek Danıştay’a yolladı.