(Aljazeera Türk, 16 Ekim 2014)

Yeryüzünün en büyük yağmur ormanlarındaki kaçak ağaç kesimi, gökyüzünden çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. Ormanlık alanda devasa açıklar ve kereste atölyeleri var.

 

1

Amazon Ormanları… Yerkürenin akciğerleri… Güney Amerika kıtasında 5.5 milyon kilometrekarelik devasa bir alanı kaplıyor.

 

2

Yağmur ormanı niteliğindeki yeryüzünün bu en büyük ağaç topluluğu bir ucundan diğerine tam dokuz ülkeye yayılmış durumda: Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası.

 

3

40 bin ağaç, 2 bin kuş ve memeli çeşidine ev sahipliği yapıyor. Ancak büyük bir tehlikeyle karşı karşıya: Kaçak ağaç kesimi… Gökyüzünden çekilen fotoğraflarda ufka kadar uzanan yeşil denizin içinde açılan gedikler net bir şekilde görülebiliyor.

 

4

Yüzde 60’ı Brezilya sınırları içinde olan Amazon Ormanları’nda meydana gelen bu tahribat, uluslararası çevre örgütü Greenpeace’in bölgede yaptığı keşif uçuşu sırasında görüntülendi.

 

5

Sık ormanlık alan içinde kaçak bir kereste atölyesi görülüyor. Kaçakçılar, ormandan kestikleri ağaçları tomruk veya kereste haline getirdikten sonra gece karanlığında kamyonlara yükleyerek sevkiyat yapıyor ve yasal kesim alanlarından elde edilmiş gibi piyasaya sürüyor.

 

6

Greenpeace’in raporuna göre, kaçak ağaç kesenler en çok Fransa, Belçika, İsveç ve Hollanda’ya ihracat yapıyor.

 

7

Kaçak kesimin en yoğun olduğu yer, Brezilya’nın Para eyaleti sınırları içerisinde kalıyor.

 

8

Ağaç katliamı, Greenpeace’in ‘Amazon’daki Sessiz Kriz’ isimli raporunda ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

 

10

Bir başka kaçak atölye daha. Tomruk haline getirilen ağaçlar burada kereseteye dönüşüyor.

 

11

Kaçak kesimin neden olduğu orman yangınları da Amazon için bir başka tehlike.

 

12

1988 yılından itibaren Amazon ormanları her yıl ölçülüyor. Ormanlardaki tahribat yıllar geçtikçe azalsa da son yıllarda yeniden artış ivmesi gösteriyor.

13

2012’den 2013’e kadar tahrip olan orman alanı 1300 kilometrekare daha fazlaydı.

 

14

Brezilya hükümeti, beş yıl önce Amazon ormanlarındaki yok oluşu 2020’ye kadar yüzde 80 oranında azaltma taahhüdünde bulunmuştu.

 

15

Eylül ayı başında Amazon yerlileri kaçak ağaç kesenleri dövmüştü. Kaçakçıların kamplarını basan Ka’apor kabilesinin başını çektiği yerliler, buradakilerin pantolonlarını çıkarıp ellerini arkadan bağladı. Direnenlerin cezası ise sopayla dövülmek oldu. Yerliler kerestelerin yüklendiği kamyonları da ateşe verdi.*

 

 

16

Amazon havzası tek başına, yüryüzünün oksijen ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor. Dünyadaki canlı türlerinin yarıya yakınının bu bölgede yaşadığı tahmin ediliyor.

 

17

Yeryüzünün en fazla su taşıma kapasitesine sahip, yani debisi en yüksek nehri de bu havzada. Amazon Nehri’nin taşıdığı su saniyede 209 bin metreküp olarak ölçülüyor. Amazon’un suyu, dünyanın diğer büyük nehirleri olan Nil, Mississippi ve Yagntze’nin taşıdıkları su miktarının toplamından fazla.

 

18

Peru’daki And Dağları’nın doruklarından doğan nehir, tropik iklimin yağmurlarıyla beslenip, 6 bin 400 kilometre yol katettikten sonra Atlas Okyanusu’na ulaşıyor. Denizle buluştuğu noktada genişliği 240 kilometreyi buluyor.

 

Fotoğraflar:

Raphael Alves/AFP

*: Lunae Parracho/Reuters