(Birgün – 26 ekim 2014)

Danıştay, milli parklarda rant amaçlı plansız yapılaşmanın önünü açan yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurdu

Danıştay, milli parkların yağmaya açılmasına olanak sağlayacak yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurdu. Danıştay 6’ncı Dairesi, TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın, Milli Parklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin birinci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davayı karara bağladı. Yönetmeliğin, içme suyu sağlamak için yapımı acil olan tesisler yönünden uygulanmasına ilişkin bölümü dışındaki düzenlemenin yürütmesi durduruldu.

Kararda, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunan yapı ve tesislerin neler olduğunun, ilgili yasanın amacı, izne ilişkin maddeleri ve bütünlüğüne uygun şekilde yönetmelikle sayım yoluyla gösterilmesi gerektiği yer aldı. Yönetmelikte uzun devreli gelişme planı şartı aranmayan iki tür tesis sayıldığına dikkatin çekildiği kararda, “Bunlardan biri içme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren, diğeri kamu yararı açısından vazgeçilmez ve zorunluluk arz eden  tesislerdir” denildi.

‘HUKUKA UYARLIK GÖRÜLMEDİ’
Danıştay kararı şöyle: “Yasanın, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunması hükmünün ‘uygulaması’ olarak, içme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren tesislerin uzun devreli gelişme planı değişikliğine gidilmeden yapılmasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte üstün kamu yararı hallerine isabet edecek tesisleri sayım suretiyle göstermeyen dava konusu yönetmelik değişikliğinin, ‘ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin zorunluluk arz eden’ kısmında ise hukuka uyarlık görülmemiştir.”

TMMOB Orman Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle milli parklarda plansız yapılaşmanın önünün açıldığı bildirilerek, Danıştay’ın kararıyla rant amaçlı plan dışı tesislerin yapılmasına “dur” denildiği bildirildi.