(Çevre Mühendisleri Odası / 28 Ekim 2014)

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Avrupa yakası su kaynaklarında, su kıtlığı ve kirliliği tespiti amacı ile yerinde incelemeler yapılarak hazırlanan rapora yayılandı. Rapordan aldığımız bazı tespitler şöyle:

İstanbul’da yaşanan yapılaşma ve kuraklık probleminden etkilenen Sazlıdere’nin doluluk oranı %7.58’e düşmüş durumdadır. %92’isi kuruyan ve Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesi durumunda, kanal güzergahı içinde kalarak tamamen ortadan kalkacak olan Sazlıdere, şu an can çekişmektedir.

Terkos Havzası; yaklaşık olarak 736,2 km2 alanı olan ve İstanbul’un yaklaşık %20’lik su ihtiyacını karşılayan ikinci büyük havzasıdır. Havza sınırları içerisinde Çatalca ilçesine bağlı 18 yerleşim alanı bulunmakta ve havza yaklaşık 30.000 kişinin baskısı altındadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 21 Eylül 2014 tarihli Terkos Gölü inceleme gezisinde, Terkos Gölünün sularının ciddi bir miktarda çekildiği ve gölün, havzada yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik baskısı altında olduğu görülmüştür.

3. Havalimanı Projesinin Terkos Gölü üzerinde yaratacağı etkiler aşağıda özetlenmiştir.

– Projenin inşaat aşamasında, inşaat faaliyetleri ve hafriyat dökümü sırasında oluşacak toz ve egzoz emisyonları gölü olumsuz etkileyecektir.

– Projenin inşaat aşamasında, alanda bulunan akarsuların yataklarının tahrip edilmesi sonucu Terkos Gölü’nün su toplama miktarlarında azalma ve yüzeysel akışlarla kirlilik yüklerinde artma gerçekleşecektir.

– Su toplama alanı 736,2 km2, su alanı 39 km2 olan Terkos Gölü havzasını besleyen 2 adet derenin, yapılması planlanan inşaat çalışmaları sonucu, bağlantısı kesilecektir.

– Söz konusu derelerin tahrip edilmesi sonucu barajda su toplama miktarında azalma ve yüzeysel akışlarla kirlilik yüklerinde artma gerçekleşecektir.

– Terkos gölü havzasını besleyen Ceko deresi ve devamındaki adı Üstülük deresi olan dere ile Yeniköy deresinin bir kısmı tahrip edilecektir. Bu kapsamda Terkos dere akış güzergahlarının bu durumdan etkilenerek su potansiyelinin azalacağı görülmektedir.

Raporun tümüne ulaşmak için: http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/c06cf291e465c56_ek.pdf?tipi=78&turu=H&sube=2