(İleri Haber – 28 Ekim)

Kamuoyundan sır gibi saklanan Akkuyu Nükleer Santral ile ilgili ÇED raporu 24 Ekim’de askıya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Raporun halkın görüşüne açıldığı, görüş ve öneriler için 10 gün içerisinde Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ya da bakanlığa müracaat edilebilir” dendi.

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli beldesi’nde Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. Tarafından kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edildi. 24 Ekim tarihinde askıya çıkan ve halkın görüşüne açılan rapor için “10 gün içinde Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müraccat edilebileceği” belirtildi.

MÜRACAAT İÇİN 10 GÜN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle dendi: “Mersin İli Gülnar İlçesi Büyükeceli Beldesi sınırları içerisinde Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Radyoaktif Atık Depolama Tesisi, Rıhtım, Deniz Dolgu Alanı ve Yaşam Merkezi” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 14. maddesi doğrultusunda nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) iş günü halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Mersin Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

İADE EDİLMİŞTİ

Mersin’de 4 bin 800 MW kurulu güçle yapılacak 20 milyar dolarlık nükleer santral ile ilgili ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ‘şekil ve içerik’ yönünden eksiklikler tespit edildiği için uygun görülmeyerek komisyona bile gitmeden iade edilmişti.

İade edilen ÇED Raporunun (Çevresel Etki Değerlendirme) süreciyle ilgili Bakanlık, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamış, raporda hangi eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin milletvekillerinin sorularına dahi cevap vermemişti. Bakanlıktan ÇED raporuyla ilgili görüşlerin açıklanmasını bekleyen kamuoyunun Akkuyu NGS’nin bilgilerine hangi şekilde ulaşacağı merak konusuydu.