Dostlarımız Velotopya Bisiklet Grubu yerlerinden edilmiş insanlar için paylaşıma çağırıyor. 8 Kasım’da gerçekleştirilecek etkinliğin çağrısını paylaşıyoruz.

Uzunca bir süredir ülkemizde yeni dostlarımız var. Bu dostlar savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş, çeşitli ülkelerden, yaşlardan insanlar. Biz sokakta ya da kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakılmış insanlara bakıp yoklarmış gibi yaşamaya devam etmek istemiyoruz.

Düne kadar toprağında, ülkesinde yaşarken bugün dünyanın en büyük şehirlerinin meydanlarında dede-torun dilenen, hastalığa, tacize, ırkçılığa, suça sürüklenmeye karşı savunmasız kalan, eğitimden yoksun çocuk ve yetişkinlerin insanca koşullarda yaşamalarının yardımlara değil sadece var olmaktan gelen hakka bağlı olmasını talep ediyoruz.

İnsanların düzgün koşullarda yaşaması talebimize “ama onlar da” diye ile başlayan cümleleri en çok tanıdıklarımızdan duymak üzüyor.

Yerinden edilmiş insanlara baktığımızda dünya siyasetini, güçlülerin önemli politikalarını değil kuşaklar boyu travma yaşayacak sıradan insanın acısını, maddi manevi kaynaklardan yoksun bırakılmışlığını görüyoruz.

Ülkemize yerlerinden edilerek ya da daha iyi bir yaşam umuduyla gelen dostlarımızın bu ülkenin yurttaşları ile eşit koşullarda, statüde, eğitim-sağlık-ulaşım haklarına sahip olmasını talep ediyoruz.

Kamusal alanın demokratikleşmesi için uğraşan biz bisikletliler, yerinden edilmiş insanlarla dayanışmayı yükseltmenin yaşadığımız toplum için önemli olduğuna inanıyor ve sahip olduklarımızı göçmenlerle paylaşıyoruz.

8 Kasıma kadar paylaşmak istediğiniz kışlıkları kargo ile bize gönderebilir, getirebilirsiniz, hiçbiri olmazsa biz gelip alırız. Hangi yolu seçeceğinize karar verdikten sonra bize haber verin.

Tarih:8 Kasım
Saat:11:00
Yer: İstanbul-Fatih