(Diken – 8 Kasım 2014)

Soma’nın Yırca köyünde hukuku hiçe sayarak binlerce zeytin ağacını kesen, üstüne bir de köylüleri darp eden Kolin İnşaat A.Ş için aslolan, ‘çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak’ve ‘sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri minimize etmek’miş!

Şirket, acele kamulaştırma kararıyla kendisine tahsis edilen bölgede, hukuki sürecin tamamlanmasını beklemeden ağaç kesimine başlamış, geçen ay 1500, nihayet dün de 6 bin civarında ağacı katletmişti. Ayrıca şirket, kesime direnen köylülere karşı ilk günden beri  her türlü zorbalığı uygulamaktan da çekinmiyor.

kol

Buna karşılık şirketin internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

Belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kolin, bir yandan da toplum için yarattığı değerleri geliştirmek için çalışmaktadır.

Kolin’in sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinci, kurumsal kültürünün temel taşlarından biridir.
Grup, faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarında ve tüm coğrafyalarda bu sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

Temel değerler

Şirketin, sosyal sorumluluk bilincinin temel değerleri ise şöyle sıralanıyor:

* Faaliyetlerinin çevreye etkisini asgari düzeyde tutmak, çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak,
* Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak,
* Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri minimize etmek,
* Tarihi ve kültürel eserlere ve yapılara, yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemek,
* Kültürel hayatın ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak.