(KOS Medya – 13 Kasım 2014)

Kuzey Ormanları Savunması Aralık sonunda düzenlenmesi planlanan “Marmara Çevre Mitingi” ile ilgili hazırlık toplantılarına başlıyor. KOS yaptığı çağrıda “İğneda’dan Sapanca’ya, Saray’dan Ergene’ye, Bursa’dan Kocaeli’nden Çanakkale’ye, Yırca’dan Validebağ’a Marmaranın suyunu, toprağını, ormanını ve yaşam alanlarını savunan tüm arkadaşlarımızı, direnişi daha da büyütecek  etkili bir savunma ağını birlikte oluşturmaya, Marmara’yı bir bütün olarak savunacak bölgesel bir mücadeleyi birlikte örgütlemeye çağırıyoruz.” dedi. Toplantılar 14 Kasım Cuma 18.00’da Kocaeli Eğitim-Sen Toplantı Salonu’nda, ve 15 Kasım Cumartesi 16.00’da Bursa Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Çağrı metni şöyle;

“YAŞAMDAN YANA CÖMERT MARMARA’YI YAŞAM DÜŞMANLARINA KARŞI SAVUNUYORUZ!

MARMARA ÇEVRE MİTİNGİ’Nİ MARMARA’NIN TÜM PARÇALARINDA  BİRLİKTE ÖRGÜTLEYELİM!

Merhaba,

İstanbul’un Kuzey Ormanları’nda yaşamı katleden mega projelerin, başta su krizi olmak üzere kentin tamamı üzerindeki yıkıcı etkileri belirgin hale gelirken, Marmara Bölgesi’nin tümüne yönelik saldırılar yoğunlaşıyor.

İğneada’dan Saray’a; Sapanca’dan Bozcaada’ya; Bursa’dan Ağva’ya; Edremit’ten Çanakkale’ye tüm Marmara Bölgesi’ndeki doğal varlıklarımız ve yaşam alanlarımız; suyumuz, tarım alanlarımız, zeytinliklerimiz; yeşil alanlarımız, ormanlarımız ve kıyılarımız taş ve maden ocaklarıyla, termik ve nükleer santrallerle, RES’lerle, yeni imar planları ve mega projelerle büyük bir tehlike altına sokuluyor. Marmara Bölgesi’ndeki tüm canlı yaşam, tarım ve kentler inşaat sermayesinin çıkarları uğruna yaygınlaştırılan büyük bir yağmayla 1970’ler sonrasındaki ikinci büyük ekolojik krize sürükleniyor.

Ancak Marmara’da neredeyse bütün saldırı alanlarında direniş de büyüyor.  İğneada’da termik ve nükleer santrale direnenler İstanbul’da mega projelere karşı mücadele edenlerle dayanışma bağları kuruyor; suyu kuruyan Sapanca Yalova’ya elini uzatıyor; zeytinliklerini savunmak için gece nöbeti tutanlar korusunu korumak için nöbet tutanlara dayanışma mesajı gönderiyor; kısacası Marmara Bölgesi; köylüsü-kentlisi tüm yaşam savunucularıyla hepimizi direnişi ve dayanışmayı birleştirecek büyük bir savunma ağı kurmaya davet ediyor.

Marmara Bölgesi’ni savunacak böyle bir ağı kurmamız mümkündür. İlk kez Kuzey Ormanları Savunması tarafından Mart’ta düzenlenen Marmara Bölge Forumu’nda, daha sonra İğneada’da termik ve nükleere karşı düzenlenen dayanışma ve Belgrad Ormanı kampıyla sayısız dayanışma etkinliğinde bölgenin birçok noktasından gelen katılımcılar tarafından aylardır dile getirildiği gibi, Marmara Bölgesi’ndeki onlarca doğa, çevre ve kent direnişini birleştiren ortak bir mitingin Aralık ayı sonlarında düzenlenmesi, böyle bir ortak ağın yaratılmasında önemli bir adım olacaktır.

Miting düzenleme sürecinde bölge ve düzeyinde yapılacak toplantılar, oluşturulacak sosyal medya araçları, toplantı ve sokak etkinlikleri Marmara’nın büyük illerinden orta ölçekli kasabalarına ve köylerine dek uzanan ortak bir dayanışma ve savunma ağının kurulmasında; Marmara’da parça parça algıladığımız saldırıların oluşturduğu gerçek resmin ortaya çıkartılması ve mücadele konusu haline getirilmesinde son derece yararlı olacaktır.

Bu mücadelenin kitleselleşmesi sürecinde, aslında işin pratiğine dair ilk nüvelerin de ortaya çıktığı günlerden geçiyoruz. İstanbul’un nezih mahallelerinden Validebağ’da; süreç içinde şehir dışından dahi yaşam savunucularının  katılımıyla gitgide büyüyen ve hafızalara yeni direniş odağı olarak kazınan bir mücadele tecrübe ettik hepberaber. Validebağ Direnişi, şehrin başka noktalarında da sürmekte olan diğer kentsel yeşil alan direnişleriyle birlikte, Marmara Bölgesi’ni; sermaye-devlet işbirliğinin saldırılarından korumak ve kurtarmakta kilit rol oynayacak yeni bir yurttaşlık bilincinin de ilk eserleriden biri oldu. Benzer mücadeleleri Marmara’nın bir çok noktasında görüyor, üretiyoruz. Tecrübelerimizi ortaklaştırmanın, bu ortaklaştırmadan eylemler üretmenin hayatiyeti de ortada.

Bu doğrultuda, Marmara Çevre Mitingi’nin kuvvetli ayak seslerinden olabilecek bir “Marmara Bölgesi genelinde eşzamanlı eylem” de Istrancalar’ın, Trakya’nın sesiyle güçlenmiş Marmara savunma hattının ilk adımını atmak için yararlı olacaktır. Marmara Bölgesi genelinde Edirne’den Bursa’ya, Saray’dan Ağva’ya eşzamanlı bir eylemin olanaklarını araştırmak adına da istişarede bulunmanın önemine inanıyoruz.

Tüm yaşam savunucuları olarak Marmara’nın varlık mücadelesinde birleşmek, Marmara’da direniş ateşini yakmak dileğiyle.

14 Kasım Cuma 18.00’da Kocaeli Eğitim-Sen Toplantı Salonu’nda, 15 Kasım Cumartesi 16.00’da Bursa Barosu Konferans Salonu’nda toplanıyoruz.

Kuzey Ormanları Savunması”