(Sinem Uğurlu / Evrensel – 25 Kasım 2014)

Karabiga’da hükümete yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz’in de ortakları arasında olduğu, Cenal Elektrik A.Ş tarafından kurulmak istenen termik santral projesine bir yargı freni daha geldi.

Karabiga’da hükümete yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz’in de ortakları arasında olduğu, Cenal Elektrik A.Ş tarafından kurulmak istenen termik santral projesine bir yargı freni daha geldi. Tek proje olduğu halde, çevreye vereceği zararları gizlemek için, 4 ayrı projeymiş gibi gösterilen termiğin, dördüncü projesine de yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak şirket, termik sevdasından vazgeçmiyor.

Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Karabiga’da, adı 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna da karışan Mehmet Cengiz’in ortakları arasında olduğu “CENAL Enerji Santrali, Limanı, Kül Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı Projesi” için 2012’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verildi. Ancak bu karar, termiğin tarım arazilerine, doğal yaşama, insanlara, denize ve deniz içerisindeki yaşama olumsuz etki edeceği gerekçesiyle 30 Aralık 2013’te iptal edildi.

4 AYRI PROJE GİBİ GÖSTERDİLER, TUTMADI

Mehmet Cengiz bu iptal kararının ardından tam bir Ali Cengiz oyununa baş vurarak, tek projeyi 4 ayrı projeymiş gibi gösterdi. Cenal Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı Projesi, Cenal Enerji Santrali Atık Depolama Sahası Projesi, Cenal Enerji Santrali Yeni Dolgu Alanı Projesi ile Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları Projesi diyerek 4’e bölünen proje hakkında, 4 ayrı ÇED süreci de yürütmek için Bakanlık’tan izinler alındı. Mahkeme ise, bu oyuna gelmeyerek, 4’e bölünen projelerin 3‘ü hakkında yürütmeyi durdurma ya da iptal kararları verdi.

Mahkeme, kalan son proje hakkında da, 19 Kasım 2014’te yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karabigalı vatandaşlar tarafından açılan davada, Çanakkale İdare Mahkemesi, “CENAL Enerji Santrali İskelesi” projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararını durdurduğunu açıkladı. Mahkeme karar gerekçesinde, tek projenin 4’e bölünerek, çevreye toplam etkisinin gizlendiğine işaret etti.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Projenin diğer projelerle birlikte entegre olarak tek proje şeklinde hazırlanması gerekirken, termik santral entegre projesinin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesine imkan tanınmamasına sebebiyet verecek şekilde parçalara ayrılarak, ayrı ayrı projeler olarak öngörüldüğü anlaşıldığından, bakanlık tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.”

‘İLLE DE TERMİK’

Mahkemelerden üst üste rest yiyen ve santrali mühürlenen Cengiz Holding ve Alarko ortaklığındaki Cenal Elektrik A.Ş, projeden vazgeçmek yerine hukukun arkasından dolanarak hala yeni yöntemlere başvuruyor. Termikçi şirket 23 Eylül 2014’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yine “ÇED olumlu” kararı almayı başardı. Üstelik, BakanlıK termik santral alanının “Yaban hayat” sınırları içinde kaldığını bile bile termik santrale izin verdi.