(KOS Medya – 27 Kasım 2014)

İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması’nın çağrısıyla, 28 Aralık’ta yapılacak Marmara mitingi öncesinde 14-15 Kasım ve 22-23 Kasım tarihlerinde Bursa, Kocaeli, Çanakkale ve Lüleburgaz’da düzenlenen toplantılarda bir araya gelen yaşam savunucuları, tek tek illeri ve bir bütün olarak Marmara bölgesini bekleyen yeni tehlikeleri ve ortak savunmayı büyütme olanaklarını tartıştı.

Marmara’nın yeni kanser “deposu”: Kocaeli

Bölge toplantılarının ilki, 14 Kasım Cuma günü Kocaeli Eğitim-Sen şubesinde Gebze Kentsel Dönüşümle Mücadele Platformu, Tütünçiftlik Sahilini Koruma Derneği, Hereke Güzelleştirme Derneği, Kandıra ve Balaban köyünün yanı sıra, Kocaeli Tabip Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Halkevleri Kocaeli şubesi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Kocaeli’nin İstanbul’la birlikte 1970’lerden bu yana yaşadığı doğal ve kentsel yıkıma dikkat çekilirken; İstanbul sanayinin yeni organize sanayi bölgeleriyle Kocaeli-Sakarya bölgesinin sulak tarım arazilerine ve ormanlık alanlara kaydırılması, taş ocakları, Sapanca gölünde ve İstanbul’a su vermek amacıyla yapılan yeni barajlarla birlikte İzmit genelinde yaşanan kuraklık, kuş göç-balık üreme bölgelerinde yaratılan yıkımlar, Körfez bölgesinde planlanan Dubai Port gibi yeni liman projeleri, Gübretaş amonyak tanklarının kent için yarattığı tehditler ve özellikle de Dilovası’nda yaşanan kanser vakalarının il geneline yayılması gibi önemli doğal-kentsel başlıklar ele alındı.

altAh42wnfkL39tbqoStW6Um0kHfYn7dM8ldbrtMVeYCMt_

Kocaeli’nde 22 Kasım Cumartesi günü Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Taş Bina’da düzenlenen daha geniş katılımlı ikinci toplantıda ise, Kocaeli’nde bulunan doğa ve kent inisiyatifleri, ortak bir savunma ağı oluşturma çalışmalarına başlama kararı aldılar. Kocaeli kent muhalefeti Aralık ayı içinde Gübretaş tarafından kurulmak istenen yeni amonyak tankı ve 4 Aralık’ta Brisa fabrikasında orman arazisinde kapasite genişletmesi konulu ÇED toplantılarıyla ilgili eylemlere hazırlanıyor.

6f15280c04df97f37d65f419a376a49e

Bursa: Kentin ortasına kurulmak istenen termik santrale karşı direniş büyüyor

Bursa’da Kuzey Omanları Savunması, Doğa Derneği ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin çağrısıyla 15 Kasım’da Baro Evi’nde yapılan toplantıya yüzü aşkın yaşam savunucusu katıldı. Toplantıda siyasal iktidar ve sermayenin Marmara’nın kentsel ve kırsal alanlarını, suyunu, ormanlarını ve tarım alanlarını bir bütün olarak yağmalamak için bölgesel ölçekli projeler yaptığı, bunun karşısında yaşam alanlarımızı savunabilmek için eskisinden çok daha güçlü ve etkili bir direniş ağının oluşturulması gerektiği konusunda ortaklaşıldı. Bir diğer  temel gündem ise kentin göbeğine, Bursa ovasının kalbine kurulmak istenen DOSAB kömür yakıtlı termik santraldi. Bursa’da doğa savunucuları ve kent muhalefetinin oluşturturduğu geçici ve tematik platformların yeine bütün mücadelelerin birleştiği tek bir kent muhalefet odağı oluşturma gereğinin tartışıldığı toplantıda 28 Aralık İstanbul mitingi öncesi, Bursa’da DOSAB termik santraliyle ilgili bir miting yapma kararı alındı.

f618069b6d1af7ae5dfb86e09f2cb6f5

Çanakkale: Kaz Dağlarından Adalara Yeni Talan Planları

Çanakkale’de 23 Kasım Pazar günü Eğitim-Sen Şubesinde düzenlenen toplantıya ise Çanakkale Çevre Platformu ve Bozcaada Forumu’nun yanı sıra Çanakkale Tabip Odası ve Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu temsilcileri katıldı. Çanakkale uzun yıllardır Kaz Dağları’nda yürütülen siyanürlü altın madenciliği, Lapseki’de …. Tehlikelerin yanı sıra şimdi de Balıkesir-Çanakkale bölgesi 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planı çerçevesinde yeni ve çok önemli tehditlerin hedefi durumunda. Bölgede yapılmak istenen 12 yeni termik santral, Bandırma ilçesiyle birlikte kuzey kıyılarının sanayi ve enerji tesislerine ayrılması, organize sanayi bölgeleri, Bozcaada ve Gökçeada başta olmak üzere tüm kıyıların imara açılması ve Çanakkale Boğazı’na yapılmak istenen Boğaz Köprüsü, gerek Çanakkale gerekse Balıkesir’i tarım alanı olmaktan çıkararak yoğun bir sanayileşme ve yapılaşmaya açmayı öngören yeni tehditler. Özellikle Çanakkale Boğaz Köprüsü konusunda İstanbul deneyiminin aktarılmasının öneminin de vurgulandığı toplantıda, bölge çapında ortak bir savunma ağı oluşturma adımlarını atma fikri heyecan yarattı.

20141123_191725

Lüleburgaz: Trakya’ nın her tarafında yağma ve direniş var

23 Kasım Pazar günü Lüleburgaz Petrol İş Sendikası şubesinde toplanan, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’den gelen yaşam savunucuları son dönem Trakya’nın bütününe yayılan yağma ve talana karşı birlikte neler yapabileceklerini ve  Marmara genelinde ortak bir mücadele zemininin oluşturulma sürecini konuştular. Toplantıda ayrıca KOS ve İKS tarafından Aralık ayında yapılması planlanan mitingin ardından Trakya’da bir bölge mitingi gerçekleştirilmesi önerisi de değerlendirilerek akın bir zamanda yeniden toplanılması kararlaştırıldı.

İlk kez Kuzey Ormanları Savunması tarafından 27 Nisan’da İstanbul’da yapılan Marmara Bölge Forumu’nda ve 8 Temmuz’daki KOS İğneada kampında çok sayıda bölge temsilcisi tarafından dile getirilen bölge çapında ortak bir savunma ve dayanışma ağı oluşturma düşüncesi, 28 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek İstanbul mitingine doğru somut bir gerçekliğe dönüşme sürecine girdi. Saray Doğayı Koruma Derneği temsilcisi arkadaşımızın Marmara Forumu’nun kapanışındaki sözlerini şimdi hep birlikte söylüyoruz: Marmara’yı birleşe birleşe savunacağız!