(direnemek.org – 30 Kasım 2014)

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün Soma faciasından sonra verdiği soru önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye’de çalışan 190 bin 346 maden işçisinden 42 bin 20’sinin sigortasız olduğunu itiraf etti.

Evrensel’de yer alan habere göre Bakan Çelik’in, CHP’li Öğüt’ün sorularına verdiği yanıtta, 190 bin 346 maden işçisinden sadece 38 bin 492’sinin sendikalı olduğunu belirtti. Çelik’in verdiği yanıtta dikkat çekici olan ise Türkiye’de Ocak 2014 itibariyle ve resmi istatistiklere göre sigortalı olarak çalışan madencilerle  ilgili. Ülkede çalışan 190 bin 346 maden işçisinden 42 bin 20’si kaçak ve güvencesiz olarak çalıştırılıyor.

Önergesine verilen rakamların içler acısı olduğunu ifade eden CHP’li ögüt ise rakamlar karşısında şaşırarak Çelik’e ikinci bir soru önergesi daha verdi ve şunları kaydetti: “Maden işçilerinin sendikalaşma oranlarına ilişkin yazılı soru önergeme verdiğiniz yanıtta; Madencilik ve Taş Ocakları İşkolunda Ocak 2014 resmi istatistiklere göre 190 bin 346 işçinin çalıştığı yanıtını verdiniz. Yine aynı önergedeki bir diğer soruya verdiğiniz yanıtta maden sektörü faaliyetlerinde çalışan sigortalı işçi sayısının toplamının 148 bin 326 olduğu görülüyor.”

Sigortalı çalışan ve toplam çalışan madenci sayısı arasındaki farkı için ise Ögüt şunu sordu: “Toplam işçi sayısından sigortalı işçi sayısını çıkarttığımız zaman 42 bin 20 işçinin sigortasız olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu doğru mudur; madencilik sektöründe sigortasız çalışan kaç kişi bulunmaktadır?”