(Özlem Güvemli / Cumhuriyet – 30 Kasım 2014)

Validebağ Korusu’nun yanında özel hastane yükselecek

Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nun yanında, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve huzurevinin bulunduğu parsele özel Acıbadem Hastanesi inşa ediliyor. Hastane inşaatı için ÇED sürecini başlatmak üzere 25 Kasım’da Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan dosya sadece bir gün sonra müdürlüğün “ÇED gerekli değildir” kararı ile askıdan indirildi. Zaten ÇED başvurusundan çok önce 16 bin 640 metrekarelik arazi üzerinde inşaat başlamıştı.

İki yıl önce kiralandı

İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma ve Yardım Cemiyeti mülkiyetinde arazinin kullanım hakkı İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Vakfı’na ait. 1980’li yıllardan beri hizmet veren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve huzurevi ile binalar depreme dayanıksız olduğu için 2010 yılında taşındı. 2012 yılında da arazi Mehmet Ali Aydınlar’a ait acıbaden Sağlık Grubu tarafından kiralandı. 1991 tarihli imar planlarında “hastane” lejantında kalan parsel için 10 Temmuz 2013’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi imar planı değişikliğine gitti. Parseli “özel sağlık tesisi alanı” almak için yapılan komisyon çalışmalarında İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü şartlı olumlu görüş bildirdi. Koruma Kurulu, komşu parsellerdeki korunması gerekli kültür varlığı yapıların fiziksel ve silüet bakımından olumsuz etkilenmemesi açısından maksimum yüksekliğin 24.50 metre olabileceğini ifade etti. Kurul bodrum katların en fazla 3 katının emsal harici olmak üzere iskân edilebileceğine hükmetti.

Oyçokluğuyla kabul edildi

Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü de “şartlı olumlu” görüş bildirdi. İmar Komisyonu, değişiklik teklifindeki plan notlarına “Parsel tamamında bodrum kat yapılabilir. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla bodrum katlarda yapılan hastaneye ait birimler emsale dahil değildir” maddelerini ekleyerek İBB Meclisi’ne gönderdi. Değişiklik oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan hesaplara göre emsal dışı bodrumlarla birlikte 16 bin metrekarelik arazide yaklaşık 80 bin 365 metrekarelik inşaatın önü açıldı. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, plan değişikliğine askı sürecinde itiraz etti. 25 Kasım günü de hastane için hazırlanan ÇED dosyası askıya çıktı.

Dosyadaki bilgilere göre proje imar planında belirlenen kat sınırları ihlal edildi. Koruma kurulunun “3 kat bodrum iskân edilebilir” görüşüne karşın her blokta 6 bodrum kat yer aldı. Kat yüksekliği de imar planında “maksimum 6 kat (24.50 metre)” olarak belirlenmişti. Ancak dosyaya göre her blok 6 bodrum, 1 zemin ve 5 normal olmak üzere 12 kat olarak inşa edilecek. 3 bloktan oluşan projenin toplam kat sayısı da 36 olacak. Bu bilgileri içeren ÇED başvurusu dosyası 24 saat sonra jet hızıyla askıdan indirildi. İBB’nin CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ, ÇED sürecinin kâğıt üstünde kaldığını parselde başlayan inşaatı görüntüleyerek kanıtladı. Sağ “Başka şirketlerin ÇED süreçleri aylarca sürerken Mehmet Ali Aydınlar’ın işi 24 saatte hallediliyor. Bu da Aydınlar’ın kamuda ne kadar etkin olduğunu gösteriyor” dedi.