(sendika.org – 1 Aralık 2014)

Danıştay, Aliağa’da, ENKA AŞ’ye ait termik santralin lisansını, “ÇED kararı olmadan lisans verilmesi uygun değildir” diyerek iptal etti

Termik santrallere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından ÇED raporu olmadan enerji üretim lisansı verilmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan (DİDDK) “ÇED raporu olmadan üretim lisansı verilmesinin hukuka aykırı olduğu ve lisansın yürütülmesinin durdurulması” kararı çıktı

Aliağa Termik Santralinde ÇED Süreci Yeniden

Aliağa’daki Enka A.Ş.’ye verilen termik santral izninin açılan dava sonucu “ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı alınmadan üretim lisansı verilmesinin hukuka aykırı olduğu ve lisansın yürütülmesinin durdurulması” kararı alındığı EGEÇEP Yürütme Kurulu’nun imzasıyla açıklandı.

Danıştay’ın kararının ardından EPDK’den bu lisanslarla ilgili bilgi istendiğinde termik santral şirketi ENKA AŞ’nin lisansının iptalini talep ettiği de ortaya çıktı. Hukukçular şirketin eski lisansın hukuksal sorunlarıyla uğraşmaktan kaçmak için lisans iptali istediğini söylüyor.

Aliağa’yı termik santrallerin bir tanesinden kurtardık, sıra diğerlerinde’

Öte yandan yıllardır Aliağa’da yapılmak istenen termik santrallerin durdurulması için mücadele veren Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun  (EGEÇEP) konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, son Danıştay kararıyla birlikte 25 yıl önce başlayan yaşamı savunma mücadelesinden bir kazanım daha elde edildiği belirtildi:

“25 yıl önce başlayan yaşamı savunma mücadelesinden bir kazanım daha elde ettik, yedi yıldır engellemek için mücadele ettiğimiz termik santrallerden birisinden daha kurtulduk.

Şimdi sıra diğerlerinde; ÇED davası Danıştay tarafından bozulduğu halde faaliyetini sürdüren İzdemir Termik Santral başta olmak üzere proje halinde olan diğer termik santralleri de defedeceğiz.

Buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz; İzdemir Termik Santralı’na verdiğiniz açılma ruhsatını geri alın santralı mühürleyin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sesleniyoruz; Aliağa’da kömür yakıtlı termik santrali için verdiğiniz lisans ve izinleri geri alın, yeni kirleticilere izin vermeyin.”