(yapi.com.tr – 9 Aralık 2014)

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve meslek odalarının Atatürk Orman Çiftliği’nde açtıkları davalara ilişkin mahkeme sonuçları gelmeye başladı. Bira Fabrikasının olduğu alanın, TBMM tarafından kullanılmasına olanak sağlayan Koruma Bölge Komisyonu’nun kararına yönelik açılan davada da Danıştay 6.dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi: “Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Sarayın her aşamasına dava açtık, bu davalar artık sonuçlanmaya başlıyor.Bira fabrikası alanına ilişkin bu aldığımız ikinci yürütmeyi durdurma kararı. Daha önce Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile AOÇ Gazi Mahallesi 2100 ada 23-24 parseller için hazırlanan “Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye 1/10000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planını onaylanmıştı. Alan TBMM’ye tahsis edilmiş, imar planları ile TBMM ve milletvekilleri için eğitim, arşiv, kongre merkezi, spor tesisi, tiyatro, müze, sergi salonu, depolama alanı gibi tesislerin yapılması öngörülmüştü. Danıştay 6.Daire bilirkişi raporu düzenleninceye kadar imar planlarının yürütmesini durdurmuştu.  Ayrıca  Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ankara 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 11.02.2013 tarih ve 74 karar sayılı kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca AOÇ 2100 ada 23-24 parsellere ilişkin hazırlanan 1/10000 ölçekli AOÇ 1.derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve bu değişiklik doğrultusunda bu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Ait Yönetmeliğe uygun olduğuna karar vermişti. Bu karara karşı 5 oda olarak açtığımız planların konu edildiği davanın bilirkişi raporu gelinceye kadar Koruma Bölge Komisyonu kararının da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. AOÇ mücadelesinde,  bu durdurma kararları talanının boyutlarının ne kadar olabileceğini, kaçak saray sürecinde gösterdiği için, yargıda da hızlı bir  duyarlılık gelişti.Telafisi mümkün olmayan zarar oluşturacağından mahkeme, bilirkişi raporunu beklemeden yürütmeyi durdurma kararı veriyor bu bizim açımızdan oldukça değerli.”

“Halkımıza doğru bilgi verme kararlılığımızı  hiç bir yasa engelleyemez”

Candan, “Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olarak , İdarenin toplum yararına olmayan işlemleri ile ilgili davlar açıyoruz.Hükümet, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olma  niteliğimizi kaldırarak, başta AOÇ olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde, Haydarpaşa,da,Taksim’de, Kordon’da, Hidro Elektrik Santrallerine karşı açtığımız davalarımızı düşürmeye çalışıyor. Hükümete değil halka hizmet ediyoruz.Halkımıza doğru bilgiyi verme kararlığımızı hiç bir yasa engelleyemez “dedi.